Not: Belgenin özgün hali bu çeviriden daha yeni.

Debian Sosyal Sözleşmesi, Sürüm 1.0

Sürüm 1.0, 5 Temmuz 1997'de onaylandı. 26 Nisan 2004'de onaylanan Sürüm 1.1 bu sürümün yerini almıştır.

Debian, Debian GNU/Linux sistemini üretenler, Debian Sosyal Sözleşmesi'ni oluşturmuşlardır. Sözleşmenin parçası olan ve başlangıcı itibarıyla, uyulması hususunda görüş birliğine vardığımız bir dizi taahhütler olarak tasarlanan Debian Özgür Yazılım Yönergeleri (DFSG)'nin Açık Yazılım Tanımı'na esas teşkil etmesi özgür yazılım camiası tarafından benimsenmiştir.


Özgür Yazılım Topluluğu ile "Sosyal Sözleşme"

 1. Debian %100 Özgür Yazılımdan ibaret bir sistem olarak kalacaktır

  Debian GNU/Linux dağıtımının tamamıyla özgür yazılımlardan oluşması özelliğinin korunacağına söz veriyoruz. Özgür yazılımın çok sayıda tanımı olduğundan, yazılımın "özgür" olup olmadığını belirlemekte kullanacağımız yönergeleri aşağıda veriyoruz. Özgür olmayan yazılımları geliştiren ve kullanan kullanıcılarımıza destek vereceğiz; fakat sistemi özgür olmayan yazılımlara ait bir unsura asla bağımlı kılmayacağız.

 2. Ürettiklerimizi yine Özgür Yazılım topluluğuyla paylaşacağız

  Debian sistemine yeni bileşenler yazdığımızda, bunları özgür yazılım olarak lisanslayacağız. Özgür yazılımın yaygın şekilde dağıtılması ve kullanılması için elimizden gelen en iyi sistemi yapmaya çalışacağız. Sisteme dahil ettiğimiz yazılımlara ilişkin hata düzeltmeleri, iyileştirmeler, kullanıcı istekleri vb.ni bu yazılımları geliştiren "üst geliştiricilere" ileteceğiz.

 3. Sorunları gizlemeyeceğiz

  Hata-bildirimi veritabanının bütününü her zaman, herkese açık tutacağız. Çevrimiçinde olan kullanıcılardan gelen hata bildirimleri aynı anda diğer kullanıcılar tarafından da görülecektir.

 4. Önceliklerimiz, kullanıcılarımız ve Özgür Yazılımdır

  Bizi, kullanıcılarımızın ve özgür-yazılım topluluğunun ihtiyaçları yönlendirecektir. Önceliklerimizde onların istekleri ön sırada yer alacaktır. Kullanıcılarımızın, çok sayıda farklı bilgisayar ortamındaki çalışmalarında ortaya çıkacak ihtiyaçlarına destek sunacağız. Debian sistemlerinde çalıştırılması düşünülen ticarî yazılımlarla ilgilenmeyeceğiz; başkalarının Debian ve ticarî yazılım içeren katma-değerli Debian dağıtımları oluşturmasına herhangi bir ücret talep etmeksizin izin vereceğiz. Bu hedefleri desteklemek gayesiyle, bu tip kullanımlara engel hiçbir yasal kısıtlama taşımayan yüksek kalitede, %100 özgür yazılımla oluşturulmuş tümleşik bir sistem sağlayacağız.

 5. Özgür-Yazılım Standartlarımızı karşılamayan programlar

  Bazı kullanıcılarımızın Debian Özgür Yazılım Yönergeleri'ne uymayan programlara da ihtiyaç duyduklarını biliyoruz. Bu yüzden FTP arşivimizde "contrib" ve "non-free" alanlarını oluşturduk. Bu dizinlerdeki yazılımlar, Debian'la kullanılacak şekilde yapılandırılmış olsalar bile, Debian sisteminin parçası değildir, CD üreticilerinin bu alanlardaki programları CD'lerinde dağıtmaya karar vermeden önce, lisanslarını okumalarını öneriyoruz. Sonuç olarak, özgür olmayan programlar Debian sisteminin bir parçası olmamasına rağmen, kullanımlarını destekliyor ve hata-takip sistemi, e-posta listeleri gibi servisleri bu programlar için de sağlıyoruz.


Debian Özgür Yazılım Yönergeleri (DFSG)

 1. Özgür Yeniden Dağıtım

  Debian'da bulunan bir eser'e ait lisans, herhangi bir şahsın çok sayıda farklı kaynaktan program içeren bir yazılım topluluğunun (dağıtım) parçası olarak yazılımı satmasını veya bağışlamasını kısıtlayamaz. Lisans, böyle bir satış için telif bedeli veya başka bir ücret şart koşamaz.

 2. Kaynak Kod

  Program kaynak kodu içermeli ve kaynak kodla birlikte derlenmiş formda dağıtıma da izin vermelidir.

 3. Türetilmiş Eserler

  Lisans; değişikliklere, türetilmiş eserlere ve bunların orijinal yazılımın lisansında belirtilen şartlarla dağıtımına izin vermelidir.

 4. Orijinal Kaynak Kodun Bütünlüğü

  Lisans, kaynak kodun değiştirilmiş halde dağıtımını, sadece yeniden oluşturma sırasında programın değiştirilmesini sağlayan "yama (patch) dosyaları"nın kaynak kodla birlikte verilmesine müsaade etmesi halinde kısıtlayabilir. Lisans, değiştirilmiş kaynak kodla oluşturulan yazılımın dağıtımına sarahaten izin vermelidir. Lisans, türetilmiş eserlerin orijinal yazılımdan farklı bir isim veya sürüm numarası taşımasını şart koşabilir. (Bu bir uzlaşmadır. Debian grubu, program yazarlarını kaynak veya derlenmiş halde olsun herhangi bir dosyanın değiştirilmesini kısıtlamamaya teşvik eder.)

 5. Kişi veya Zümre Ayırımı Gözetmemek

  Lisans, hiçbir kişi veya zümre arasında ayırım yapmamalıdır.

 6. Çalışma Alanı Ayırımı Yapmamak

  Lisans, herhangi bir özel çalışma sahasında programın kullanımını kısıtlamamalıdır. Örneğin, programın ticari sahada veya genetik araştırmalarda kullanılması kısıtlanamaz.

 7. Lisans'ın Dağıtımı

  Programın ilişiğinde bildirilen haklar, kendileri için ilâve bir lisans gerektirmeden, yeniden dağıtımla programın ulaştığı herkes için geçerli olmalıdır.

 8. Lisans Debian'a Özel Olmamalıdır

  Programın ilişiğinde bildirilen haklar, programın Debian sisteminin bir cüzü olması şartına bağlı olmamalıdır. Programın Debian'dan çıkartılması ve Debian olmaksızın, fakat program lisansının öngördüğü şartlar altında kullanılması veya dağıtılması halinde programın yeniden dağıtımla kendilerine ulaştığı bütün taraflar Debian sisteminde tanınanlarla aynı haklara sahip olmalıdır.

 9. Lisans Diğer Yazılımların Kullanım Haklarına Karışmamalıdır

  Lisans, birlikte dağıtıldığı diğer lisanslı yazılımlar üzerine kısıtlama koymamalıdır. Örneğin, lisans aynı ortamda dağıtılan diğer programların özgür olması gerektiğinde ısrar etmemelidir.

 10. Örnek Lisanslar

  "GPL", "BSD", ve "Artistik" lisanslar "özgür" olduğunu değerlendirdiğimiz lisanslardır.

"Özgür yazılım topluluğu ile sosyal sözleşme" kavramı Ean Schuessler tarafından önerilmiştir. Bu belgenin taslağı Bruce Perens tarafından yazılmış ve diğer Debian geliştiricileri tarafından Temmuz 1997'de bir ay süren bir e-posta konferansı boyunca düzenlenerek Debian Projesinin resmî hareket tarzı olarak kabul edilmiştir

.

Bruce Perens, daha sonraları Debian'a özel bölümleri Debian Özgür Yazılım Yönergelerinden çıkararak “Açık Yazılım Tanımı”ını yazmıştır.

Diğer kuruluşlar bu belgeyi aynen veya değiştirerek kullanabilirler. Böyle yapmanız halinde, lütfen Debian projesine referans verin.