Nota: El document original és més nou que aquesta traducció.

Contracte Social de Debian

Versió 1.1 ratificada el 26 d'abril de 2004. Reemplaça la Versió 1.0, ratificada el 5 de juliol de 1997.

Debian, els productors del sistema Debian, han elaborat el Contracte Social de Debian. La part del contracte anomenat Principis del Software Lliure de Debian (DFSG), dissenyat inicialment com a conjunt de compromisos que acceptem respectar, ha estat adoptat per la comunitat de software lliure com a base de la Definició Open Source.


«Contracte Social» amb la comunitat del software lliure

 1. Debian romandrà 100% lliure

  Proveïm les directrius que fem servir per a determinar si una obra és «lliure» en el document titulat «Principis del Software Lliure de Debian». Prometem que el sistema Debian i tots els seus components seran lliures segons aquestes directrius. Donarem suport a la gent que crei o empri obres lliures i no-lliures a Debian, però no farem mai que el sistema requereixi d'un component no-lliure.

 2. Compensarem a la comunitat de software lliure

  Quan escriguem nous components del sistema Debian, ho farem amb llicències consistents amb els Principis del Software Lliure de Debian. Farem el millor sistema que puguem, de manera que les obres lliures seran àmpliament distribuïdes i utilitzades. Proporcionarem correccions d'errors, millores, i peticions d'usuaris als autors originals «upstream» de les obres incloses al nostre sistema.

 3. No amagarem problemes

  Mantindrem la nostra base de dades d'errors oberta al públic tothora. Els informes que els usuaris enviïn en línia tot seguit esdevindran visibles per a tothom.

 4. Les nostres prioritats són els nostres usuaris i el software lliure

  Ens guiarem per les necessitats dels nostres usuaris i de la comunitat de software lliure. Posarem llurs interessos primer en les nostres prioritats. Donarem suport a les necessitats dels nostres usuaris per a operar en diferents tipus d'entorns informàtics. No posarem entrebancs a les obres no-lliures que es tractin de fer server en sistemes Debian, o intentar cobrar una retribució a la gent que crea or empra aquest tipus d'obres. Permetrem que d'altres facin distribucions contenint el sistema Debian i altres obres, sense demanar cap retribució per part nostra. Per a assolir aquests objectius, fornirem un sistema integrat de materials d'alta qualitat amb cap restricció legal que impedeixi aquest tipus d'utilització del sistema.

 5. Obres que no segueixen els nostres estàndards de software lliure

  Reconeixem que alguns dels nostres usuaris necessiten fer servir obres que no són conformes als Principis del Software Lliure de Debian. Per a aquestes obres hem creat les zones «contrib» i «non-free» al nostre arxiu. Els paquets dins d'aquestes zones no formen part del sistema Debian, tot i que han estat configurats per a fer-se servir amb Debian. Encoratgem els proveïdors de CD a llegir les llicències dels paquets en aquestes zones i determinar si poden distribuir-los als seus CD. Així doncs, tot i que les obres no-lliures no són part de Debian, en suportem l'ús i fornim d'infraestructura (com ara el sistema de seguiments d'errors i les llistes de correu) per a paquets no-lliures.


Principis del Software Lliure de Debian (DFSG)

 1. Redistribució lliure

  La llicència d'un component de Debian no pot restringir a ningú de vendre o entregar el programa com a component d'una distribució constituïda amb programes de fonts diverses. La llicència no pot demanar cap taxa o retribució per tal venda.

 2. Codi Font

  El programa ha d'incloure el codi font, i ha de permetre la distribució tant del codi font com en forma compilada.

 3. Treballs derivats

  La llicència ha de permetre modificacions i treballs derivats, i cal també que permeti que siguin redistribuïts sota els mateixos termes que la llicència del programa original.

 4. Integritat del codi font de l'autor

  La llicència pot restringir la distribució del codi font modificat només si la llicència permet la distribució de «pedaços» («patch files») amb el codi font amb el propòsit de modificar el programa en compilar-lo. La llicència ha de permetre explícitament la distribució del programa construït a partir del codi font modificat. La llicència pot obligar a que els treballs derivats tinguin un nom o número de versió diferent del programa original. (Això és un compromís. El grup Debian encoratja els autors a no restringir de cap manera cap arxiu, font o binari.)

 5. Cap discriminació a persones o grups

  La llicència no ha de discriminar a cap persona o grup de persones.

 6. Cap discriminació a finalitats d'aplicació

  La llicència no ha de restringir a ningú de fer servir el programa amb una finalitat determinada. Per exemple, no pot restringir d'utilitzar el programa als negocis o de fer-lo servir a la enginyeria genètica.

 7. Distribució de llicència

  Els drets adjunts al programa han d'aplicar-se a tots aquells als qui es redistribueixi el programa sense cap obligació d'executar una llicència addicional a aquestes parts.

 8. La llicència no ha de ser específica a Debian

  Els drets adjunts al programa no han de dependre de que el programa sigui part d'un sistema Debian. Si el programa s'extreu i es fa servir o es distribueix sense Debian, tot mantenint però les condicions de la llicència del programa, tots aquells als qui el programa es redistribueixi han de tenir els mateixos drets que es garanteixen quan es troba dins d'un sistema Debian.

 9. La llicència no ha de contaminar un altre programa

  La llicència no ha de tenir restriccions sobre un altre programa que es distribueixi amb el programa llicenciat. Per exemple, la llicència no ha d'insistir en que tots els programes distribuïts sobre el mateix mitjà han de ser software lliure.

 10. Exemple de Llicències

  La «GPL», i les llicències «BSD», «Artistic» són exemples de llicències que considerem «lliures».

El concepte de manifestar el nostre «contracte social amb la comunitat del software lliure» va ser suggerit per Ean Schuessler. Aquest document va ser redactat com a esborrany per Bruce Perens, afinat pels desenvolupadors de Debian durant una conferència per mitjà de correu electrònic d'un mes de durada al juliol de 1997, i després acceptat com la política manifestada públicament del projecte Debian.

Bruce Perens posteriorment va eliminar les referències específiques a Debian dels Principis del Software Lliure de Debian per a crear «La Definició Open Source».

D'altres organitzacions poden fer servir i modificar aquest document. Si us plau, feu esment al Projecte Debian si ho feu.