Poznámka: Původní dokument je novější než tento překlad.

Společenská smlouva

Verze 1.1 schválená 26. dubna 2004 nahrazuje verzi 1.0 platnou od 5. července 1997.

Debian, tvůrci systému Debian, vytvořili Společenskou smlouvu. Součástí smlouvy jsou i Zásady svobodného softwaru pro Debian, které se později staly základem pro Definici otevřeného softwaru.


Společenská smlouva s komunitou svobodného softwaru

 1. Debian zůstane stoprocentně svobodný

  Zásady, podle kterých určujeme, zda je dílo svobodné, poskytujeme v dokumentu nazvaném Zásady svobodného softwaru pro Debian. Slibujeme, že systém Debian a všechny jeho součásti budou vždy svobodné podle těchto zásad. Budeme podporovat osoby, které v systému Debian vyvíjejí a/nebo provozují jak svobodná, tak nesvobodná díla. Nikdy nezpůsobíme, aby systém vyžadoval použití nesvobodné části.

 2. Přispívání komunitě svobodného softwaru

  Nové součásti systému Debian budeme poskytovat pod licencí konzistentní se Zásadami svobodného softwaru pro Debian. Vytvoříme ten nejlepší systém, jakého jsme schopni, aby mohla být svobodná díla široce distribuována a používána. Původním autorům děl zahrnutých do našeho systému budeme zasílat opravy chyb, vylepšení a požadavky uživatelů.

 3. Nebudeme skrývat problémy

  Úplnou databázi s nahlášenými chybami budeme udržovat otevřenou, aby si ji mohla veřejnost kdykoliv prohlížet. Oznámení zadaná přímo, budou okamžitě k dispozici ostatním.

 4. Našimi prioritami jsou uživatelé a svobodný software

  Budeme vedeni potřebami našich uživatelů i společenstvím svobodného softwaru a jejich zájmy umístíme v našich prioritách na první místo. Budeme podporovat potřeby našich uživatelů pro provoz v mnoha různých výpočetních prostředích. Nebudeme mít námitky proti nesvobodným dílům, která jsou provozována v systému Debian a ani se nebudeme snažit vybírat poplatek od lidí, kteří takováto díla vytvářejí a/nebo používají. Umožníme ostatním, aby vytvářeli distribuce obsahující systém Debian a další díla, aniž bychom za to vyžadovali jakýkoliv poplatek. Abychom tyto cíle podpořili, budeme poskytovat integrovaný systém vysoce kvalitních materiálů, aniž by existovala nějaká právní omezení, která by bránila takovému použití systému.

 5. Díla nesplňující naše standardy pro svobodný software

  Respektujeme, že někteří naši uživatelé vyžadují použití děl, která neodpovídají Zásadám svobodného softwaru pro Debian. Na našich archivech jsme pro taková díla vytvořili oblasti contrib a non-free. Balíky v těchto adresářích nejsou částí systému Debian, ačkoliv byly pro použití se systémem Debian zkonfigurovány. Doporučujeme výrobcům CD, aby si přečetli licence k balíkům v těchto adresářích a rozhodli, zda mohou tyto balíky distribuovat na svých discích CD. I když tedy nejsou nesvobodná díla součástí systému Debian, podporujeme tímto způsobem jejich použití a poskytujeme infrastrukturu pro nesvobodné balíky (jako například systém pro sledování chyb a poštovní konference).


Zásady svobodného softwaru pro Debian

 1. Volná další distribuce

  Licence libovolné součásti systému Debian nemůže omezovat jakoukoli stranu při prodeji nebo poskytování softwaru jako součásti souhrnné softwarové distribuce, která obsahuje programy z řady různých zdrojů. Licence nemůže za takovýto prodej vyžadovat autorský honorář, ani žádný jiný poplatek.

 2. Zdrojový kód

  Program musí obsahovat zdrojový kód, a musí umožňovat distribuci ve zdrojovém kódu i zkompilované formě.

 3. Odvozená díla

  Licence musí povolovat úpravy a tvorbu odvozených děl a musí umožňovat jejich distribuci pod stejnými podmínkami, jaké má licence původního softwaru.

 4. Integrita zdrojového kódu autora

  Licence může omezovat distribuci zdrojového kódu v upravené formě pouze tehdy, umožňuje-li licence distribuci aktualizačních souborů (patch files) se zdrojovým kódem za účelem úpravy programu při jeho sestavování. Licence musí výslovně povolit distribuci softwaru sestaveného z upraveného zdrojového kódu. Licence může požadovat, aby odvozené práce měly jiný název nebo číslo verze, než původní software. (Jedná se o kompromis. Tvůrci systému Debian doporučují všem autorům, aby neomezovali možnost úpravy žádných souborů - zdrojových ani binárních.)

 5. Zákaz diskriminace osob a skupin

  Licence nesmí diskriminovat žádnou osobu ani skupinu osob.

 6. Zákaz diskriminace oblastí

  Licence nesmí nikoho omezovat při využívání programu v nějaké oblasti. Licence například nesmí bránit používání programu v určitém druhu podnikání nebo v genetickém výzkumu.

 7. Šíření licence

  Práva spojená s programem se musejí vztahovat na všechny, jimž se daný program dále distribuuje, aniž by bylo třeba těmto stranám udělovat další licence.

 8. Licence nesmí být jen pro systém Debian

  Práva spojená s programem nesmějí záviset na tom, že je program součástí systému Debian. Jestliže je program vyňat ze systému Debian a použit nebo distribuován bez systému Debian, přičemž jinak splňuje podmínky licence daného programu, měly by mít všechny strany, jimž je program dále distribuován, stejná práva, jaká jsou udělována v rámci systému Debian.

 9. Licence nesmí omezovat jiný software

  Licence nesmí přidávat omezení na jiný software, který se distribuuje společně se softwarem s udělenou licencí. Licence například nesmí trvat na tom, aby byly všechny ostatní programy, které se distribuují na stejném médiu, svobodným softwarem.

 10. Příklady svobodných licencí

  Licence GPL, BSD nebo Artistic jsou příklady licencí, které považujeme za svobodné.

Koncept této společenské smlouvy s komunitou uživatelů a vývojářů otevřeného softwaru byl navržen Eanem Schuesslerem. Dokument byl dále upraven Brucem Perensem a vytříben dalšími vývojáři Debianu během měsíční emailové konference v červnu 1997 a následně přijat jakožto obecně uznávané zásady projektu Debian.

Bruce Perens později odstranil části specifické pro Debian a vytvořil Definici software s otevřeným zdrojovým kódem.

Ostatní organizace mohou použít a navázat na tento dokument. Pokud tak učiní, prosíme, aby zmínili projekt Debian.