Σημείωση: To αυθεντικό είναι νεώτερο από την παρούσα μετάφραση.

Κοινωνικό Συμβόλαιο του Debian

Έκδοση 1.1 κυρωμένη στις 26 Απριλίου του 2004. Αντικαθιστά την Έκδοση 1.0 που κυρώθηκε στις 5 Ιουλίου του 1997.

Το Debian, οι παραγωγοί του συστήματος Debian, έχουν δημιουργήσει το Κοινωνικό Συμβόλαιο του Debian. Οι Κατευθυντήριες γραμμές του Debian για το Ελεύθερο Λογισμικό (DFSG) μέρος του Συμβολαίου, που σχεδιάστηκαν αρχικά ως ένα σύνολο δεσμεύσεων με τις οποίες συμφωνούμε να συμμορφωνόμαστε, έχουν υιοθετηθεί από την κοινότητα του ελεύθερου λογισμικού ως η βάση του Ορισμού του Ανοιχτού Κώδικα (Open Source Definition).


Κοινωνικό Συμβόλαιο με την κοινότητα του Ελεύθερου Λογισμικού

 1. Το Debian θα παραμείνει 100% ελεύθερο

  Παρέχουμε τις οδηγίες που χρησιμοποιούμε για να καθορίσουμε αν ένα έργο είναι ελεύθερο στο κείμενο με τίτλο Οι Κατευθυντήριες Γραμμές του Debian για το Ελεύθερο Λογισμικό. Υποσχόμαστε ότι το σύστημα του Debian και όλα τα συστατικα του μέρη θα είναι ελεύθερα σύμφωνα με αυτές τις κατευθύνσεις. Θα υποστηρίζουμε κόσμο που χρησιμοποιεί τόσο ελεύθερα όσο και μη ελεύθερα έργα στο Debian. Δεν θα κάνουμε ποτέ το σύστημα έτσι ώστε να απαιτεί τη χρήση ενός μη-ελεύθερου συστατικού.

 2. Θα προσφέρουμε ανταποδοτικά στην κοινότητα του ελεύθερου λογισμικού

  Όταν γράφουμε καινούρια συστατικά για το σύστημα του Debian, θα τα παρέχουμε με άδεια χρήσης συνεπή προς τις Κατευθυντήριες γραμμές του Debian για το Ελεύθερο Λογισμικό. Θα δημιουργούμε το καλλίτερο σύστημα που μπορούμε έτσι ώστε ελεύθερα έργα να διαδίδονται και να χρησιμοποιούνται ευρέως. Θα επικοινωνούμε πράγματα όπως διορθώσεις σφαλμάτων στους upstream δημιουργούς των έργων που συμπεριλαμβάνονται στο σύστημά μας.

 3. Δεν θα αποκρύπτουμε προβλήματα

  Θα διατηρούμε σε κάθε στιγμή την πλήρη βάση μας των αναφορών σφαλμάτων ανοιχτή για δημόσια επισκόπηση. Οι αναφορές που ο κόσμος υποβάλλει διαδιακτυακά θα γίνονται άμεσα ορατές στους υπόλοιπους.

 4. Οι προτεραιότητές μας είναι οι χρήστες μας και το ελεύθερο λογισμικό

  Θα καθοδηγούμαστε από τις ανάγκες των χρηστών μας και της κοινότητας του ελεύθερου λογισμικού. Θα θέτουμε τα συμφέροντά τους πρώτα στις προτεραιότητές μας. Θα υποστηρίζουμε τις ανάγκες των χρηστών μας για λειτουργία σε πολλά διαφρετικά είδη υπολογιστικού περιβάλλοντος. Θα φέρνουμε αντίρρηση σε μη-ελεύθερα έργα που έχουν την πρόθεση να χρησιμοποιηθούν σε συστήματα Debian ή προσπαθούν να χρεώσουν αντίτιμο στον κόσμο που δημιουργεί ή χρησιμοποιεί τέτοια έργα. Θα επιτρέπουμε σε άλλους να δημιουργούν διανομές που χρησιμοποιούν τόσο το Debian όσο και άλλα έργα, χωρίς κανένα αντίτιμο από την πλευρά μας. Προς προαγωγή αυτών των στόχων, θα παράσχουνε ένα ολοκληρωμένο σύστημα με υλικά υψηλής ποιότητας χωρίς νομικούς περιορισμούς που θα μπορούσαν να αποτρέψουν τέτοιες χρήσεις του συστήματος.

 5. Έργα που δεν ικανοποιούν τα πρότυπά μας για το ελεύθερο λογισμικό

  Αναγνωρίζουμε ότι μερικοί χρήστες μας απαιτούν τη χρήση έργων που δεν συνάδουν με τις Κατευθυντήριες γραμμές του Debian για το Ελεύθερο Λογισμικό. Γι' αυτά τα έργα έχουμε δημιουργήσει τις περιοχές contrib και non-free στην αρχειοθήκη των πακέτων. Τα πακέτα στις περιοχές αυτές δεν είναι μέρος του συστήματος του Debian, αν και έχουν ρυθμιστεί για χρήση με το Debian. Ενθαρρύνουμε τους κατασκευαστές CD να διαβάσουν τις άδειες χρήσεις των πακέτων στις περιοχές αυτές και να αποφασίσουν αν μπορούν να τα διανείμουμ στα CD τους. Με τον τρόπο αυτό, αν και τα μη-ελεύθερα έργα δεν αποτελούν μέρος του Debian, υποστηρίζουμε τη χρήση τους και παρέχουμε την υποδομή για μη-ελεύθερα πακέτα (όπως το σύστημα παρακαλούθησης σφαλμάτων και οι λίστες αλληλογραφίας μας).


Κατευθυντήριες γραμμές του Debian για το Ελεύθερο Λογισμικό (DFSG)

 1. Ελεύθερη Αναδιανομή

  Η άδεια χρήσης ενός συστατικού του Debian δεν πρέπει να περιορίζει οποιοδήποτε άλλο μέρος από την πώληση ή τη δωρεάν διάθεση του λογισμικού ως ενός μέρους ενός συνολικότερου λογισμικού που περιέχει προγράμματα από αρκετές διαφορετικές πηγές. Η άδεια δεν πρέπει να απαιτεί οποιαδήποτε δικαιώματα εκμετάλλευσης ή άλλο αντίτιμο για μια τέτοια πώληση.

 2. Πηγαίος Κώδικας

  Το πρόγραμμα πρέπει να περιέχει τον πηγαίο κώδικα και πρέπει να επιτρέπει την αναδιανομή τόσο σε μορφή πηγαίου κώδικα όσο και μορφή μεταγλωττισμένου προγράμματος.

 3. Παράγωγα Έργα

  Η άδεια πρέπει να επιτρέπει τροποποιήσεις και παράγωγα έργα και την αναδιανομή τους υπό τους ίδιους όρους όπως και η άδεια χρήσης του αρχικού λογισμικού.

 4. Ακεραιότητα του πηγαίου κώδικα του δημιουργού

  Η άδεια χρήσης μπορεί να περιορίζει την αναδιανομή του πηγαίου κώδικα σε τροποποιημένη μορφή μόνο αν επιτρέπει την αναδιανομή patch αρχείων με τον πηγαίο κώδικα με σκοπό την τροποποίηση του προγράμματος κατά τη μεταγλώττισή του (build time). Η άδεια πρέπει να επιτρέπει ρητά την αναδιανομή του λογισμικού που παράγεται από τροποποιημένο πηγαίο κώδικα. Η άδεια μπορεί να απαιτεί τα παράγωγα έργα να έχουν ένα διαφορετικό όνομα ή αριθμό έκδοσης από το αρχικό λογισμικό (Αυτός είναι ένας συμβιβασμός. Η ομάδα του Debian ενθαρρύνει όλους του δημιουργούς να μην περιορίζουν οποιαδήποτε αρχεία, πηγαίου κώδικα ή μεταγλωττισμένου προγράμματος, από το να μπορούν να τροποποιηθούν.)

 5. Καμμιά διάκριση σε βάρος προσώπων ή ομάδων

  Η άδεια χρήσης δεν πρέπει να κάνει διακρίσεις εις βάρος οποιουδήποτε προσώπου ή ομάδας προσώπων.

 6. Καμμιά διάκριση εις βάρος πεδίων εγχειρημάτων

  Η άδεια χρήσης δεν πρέπει να περιορίζει οποιονδήποτε από το να χρησιμοποιεί το πρόγραμμα σε ένα συγκεκριμένο πεδίο δραστηριότητας ή έρευνας. Για παράδειγμα. δεν θα πρέπει να περιορίζει τη χρήση του προγράμματος σε μια επιχείρηση ή για έρευνα στη γενετική.

 7. Διανομή της Άδειας Χρήσης

  Τα δικαιώματα που συνδέονται με το πρόγραμμα πρέπει να ισχύουν για όλους/όλες στους/στις οποίους/ες διανέμεται χωρίς την ανάγκη εκτέλεσης κάποιας επιπρόσθετης άδειας από αυτά τα μέρη.

 8. Η Άδεια Χρήσης δεν πρέπει να αφορά συγκεκριμένα το Debian

  Τα δικαιώματα που συνδέονται με το πρόγραμμα δεν πρέπει να εξαρτώνται από το αν το πρόγραμμα είναι μέρος ή όχι ενός συστήματος Debian. Αν το πρόγραμμα εξάγεται από το Debian και χρησιμοποιείται ή διανέμεται χωρίς το Debian αλλά, κατά τα άλλα, εντός των όρων της άδειας χρήσης του προγράμματος, όλα τα μέρη στα οποία το πρόγραμμα αναδιανέμεται θα πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώματα με αυτά που απονέμονται σε συνδυασμό με ένα σύστημα Debian.

 9. Η Άδεια Χρήσης δεν πρέπει να "επιμολύνει" άλλο λογισμικό

  Η άδεια χρήσης δεν θα πρέπει να θέτει περιορισμούς σε άλλο λογισμικό που διανέμεται μαζί με το αδειοδοτημένο λογισμικό. Για παράδειγμα, η άδεια δεν θα πρέπει να επιμένει ότι όλα τα άλλα προγράμματα που διανέμονται με το ίδιο μέσο πρέπει να είνα ελεύθερο λογισμικό.

 10. Παραδείγματα Αδειών Χρήσης

  Οι Άδειες Χρήσης GPL, BSD, and Artistic είναι παραδείγματα Αδειών Χρήσης που θεωρούμε ότι είναι ελεύθερες.

Η ιδέα της δήλωσης του κοινωνικού συμβολαίου με την κοινότητα του ελεύθερου λογισμικού προτάθηκε από τον Ean Schuessler. Το προσχέδιο του παρόντος κειμένου συντάχθηκε από τον Bruce Perens, βελτιώθηκε από τους άλλους προγραμματιστές/προγραμματίστριες του Debian στη διάρκεια ενός συνεδρίου μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που διήρκεσε έναν μήνα τον Ιούνιο του 1997, και στη συνέχεια έγινε αποδεκτό ως η δημόσια διατυπωμένη πολιτική του Σχεδίου Debian.

Ο Bruce Perens αφαίρεσε, αργότερα, τον όρο της ειδικής αναφοράς στις Κατευθυντήριες γραμμές του Debian για το Ελεύθερο Λογισμικό για να δημιουργήσει τον Ορισμό του Ανοιχτού Κώδικα.

Άλλοι οργανισμοί μπορούν να αντλήσουν και να συνθέσουν από το συγκεκριμένο κείμενο. Αν το κάνετε, παρακαλούμε αποδώστε τα σχετικά εύσημα στο Σχέδιο Debian.