توجه: سند اصلی از این ترجمه جدیدتر است.

قرارداد اجتماعی دبیان

نسخه شماره ۱.۱ این متن در تاریخ ۲۶ آوریل ۲۰۰۴ تصویب شد و جانشین نسخه ۱.۰ تصویب شده در تاریخ ۵ جولای ۱۹۹۷ گردید.

دبیان سازنده دبیان، مرامنامه دبیان را به وجود آورده است . راهنمای نرم افزار آزاد دبیان(DFSG) ،بخشی از این قرارداد، که در ابتدا به عنوان مجموعه‌ای از تعهدات، که ما توافق کردیم به آن وفادار بمانیم طراحی شد، توسط اجتماع نرم‌افزار آزاد به عنوان پایه تعریف متن باز. پذیرفته شد.


قرارداد اجتماعی با اجتماع نرم‌افزار آزاد

 1. دبیان ۱۰۰٪ آزاد باقی خواهد ماند

  ما راهنمایی را تهیه کردیم تا از آن برای تعیین آنکه یک کار آزاد است یا نه استفاده کنیم که این راهنما در متنی به نام راهنمای نرم‌افزار آزاد دبیان آمده است ما قول می‌دهیم که دبیان و تمامی اجزای آن، بر طبق این راهنما آزاد خواهند ماند. ما تمام کسانی را که چه آزاد و چه غیر آزاد بر روی دبیان کار می کنند پشتیبانی می‌کنیم. ما هیچگاه سیستم را به شکلی که به یکی از اجزاء غیر آزاد نیاز داشته باشد، نخواهیم ساخت.

 2. ما نتایج را به اجتماع نرم‌افزار آزاد بر می‌گردانیم

  زمانی که ما یک مولفه برای سیستم دبیان می‌نویسیم، آن را بر مبنای راهنمای نرم‌فزار آزاد دبیان (Debian Free Software Guidlines) مجوزدهی می‌کنیم. ما بهترین سیستمی که می‌توانیم را خواهیم ساخت، بنابراین کار آزاد گسترش می‌یابد و استفاده می‌شود. ما چیزهایی مانند اصلاح اشکالات، بهبودها و درخواستهای کاربر را با نویسندگان یک کار در یک سطح بالاتر ، در سیستم خودمان مبادله می‌کنیم.

 3. ما مشکلات را پنهان نمی‌کنیم

  ما تمام بانک اطلاعاتی گزارش مشکلات را، در هر زمانی برای عموم قابل رویت نگاه می‌داریم و گزارشهایی را که افراد، به صورت فایل روی خط گذاشته‌اند را سریعاً برای دیگران به نمایش می‌گذاریم.

 4. دارایی ما کاربران ما و نرم‌افزار آزاد است

  ما توسط نیازهای کاربرانمان و اجتماع نرم‌افزار آزاد، هدایت می‌شویم. ما نیاز کاربرانمان را برای کار در مخیط‌های محتلف پشتیبانی می‌کنیم. ما علاقه‌مندی‌های آنها را در سطر اول اولویت‌های خودمان قرار می‌دهیم. ما به کارهای غیر آزادی که قصد دارند روی سیستم دبیان مورد استفاده قرار بگیرند، یا نسبت به پرداخت مبلغ به کسانی که چنین کارهایی را پیاده سازی می‌کنند و یا مورد استفاده قرار می‌دهند، هیچ اعتراضی نخواهیم داشت. ما به دیگران اجازه ایجاد توزیعهایی شامل هم سیستم دبیان و هم سایر کارها را، بدون پرداخت هیچگونه مبلغی خواهیم داد. به منظور پیشرفت این اهداف ما سیستم مجتمع و کاملی با کیفیت بالا، بدون هیچگونه محدودیت قانونی تهیه خواهیم کرد، تا نیاز به چنین استفاده‌هایی از سیستم نباشد.

 5. کار ‌هایی که با استاندارد نرم‌افزار آزاد ما همخوانی ندارد

  اعتراف می‌کنیم که بعضی از کاربران ما نیاز به استفاده از کارهایی دارند که با راهنمای نرم‌فزار آزاد دبیان مطابقت نمی‌کند؛ ما مجموعه contrib و non-free را در آرشیو خودمان برای این منظور ایجاد کردیم. بسته‌های موجود دز این مجموعه‌ها، اگرچه برای استفاده با سیستم دبیان پیکربندی شده‌اند، ولی به عنوان بخشی از سیستم دبیان به حساب نمی‌آیند. ما تولیدکنندگان CD را به بررسی مجوزهای بسته‌های موجود در این مجموعه‌ها تشویق می‌کنیم، تا در صورتی که مشکلی وجود ندارد، آنها را به همراه CDهایشان منتشر کنند. بنابراین با وجود اینکه فعالیت‌های non-freeقسمتی از دبیان نیستند، ما استفاده از آنها را پشتیبانی می‌کنیم و بستر مناسب را برای بسته‌های non-free فراهم می‌کنیم. (مانند سیستم ثبت/پیگیری خطا و لیست‌پستی)


راهنمای نرم‌افزار آزاد دبیان

 1. آزادی در توزیع مجدد

  مجوز هر یک از اجزاء دبیان، هیچ‌کس را از فروش و یا قرار دادن نرم‌افزار به عنوان جزئی از یک توزیع نرم‌افزاری مجتمع که شامل برنامه‌هایی از منابع مختلف است، محدود نمی‌کند. مجوز ممکن است نیاز به هیچگونه حق امتیاز یا پرداخت وجهی برای چنین فروشی نداشته باشد.

 2. کد منبع

  برنامه باید شامل کد منبع باشد و باید اجازه توزیع به به صورت کد منبع را همچون توزیع به صورت باینری داشته باشد.

 3. کارهای مشق شده

  مجوز باید اجازه تغییر، ویرایش و کارهای مشتق شده را بدهدو همچنین باید اجازه دهد تا تحت مجوز نرم‌افزار اصلی توزیع شود.

 4. یکپارچگی کد منبع نویسنده

  مجوز ممکن است توزیع کد منبع به صورت ویرایش شده را محدود کند، این موضوع زمانی اتفاق می‌افتد که مجوز، اجازه توزیع وصله های نرم افزاری به همراه کد منبع را به منظور ویرایش برنامه در زمان ساخت آن می‌دهد. مجوز باید صراحتاً اجازه توزیع نرم‌افزار ساخته شده از کدمنبع ویرایش شده را بدهد.مجوز ممکن است کارهای مشتق شده را ملزم به استفاده از نام و شماره نسخه متفاوتی نسبت به نسخه اصلی نماید. (این مسئله یک توافق است. گروه دبیان تمام نویسندگان را تشویق می‌کند تا هیچ محدودیتی را برای ویرایش فایلها، کدمنبع یا باینری، تعریف نکنند. )

 5. هیچ تبعیضی بین افراد و گروهها وجود ندارد

  مجوز نباید هیچگونه تبعیضی بین افراد یا گروهی از افراد قایل شود.

 6. هیچ تفاوتی بین نحوه استفاده وجود ندارد

  مجوز نباید هیچکس را در نحوه استفاده از برنامه و زمینه مورد استفاده محدود کند. برای مثال، محدود کردن استفاده از برنامه در تجارت، یا در تحقیقات ژنتیک.

 7. توزیع مجوز

  قوانین ضمیمه شده به برنامه باید بدون نیاز به اجرای مجوز اضافی، برای تمام برنامه‌هایی که باز توزیع شده‌اند، قابل اجرا باشند.

 8. مجوز نباید مخصوص دبیان باشد

  قوانین ضمیمه شده به برنامه نباید به اینکه برنامه قسمتی از دبیان است، وابسته باشد. اگر برنامه‌ای از دبیان جدا شده و بدون دبیان استفاده و یا توزیع شود، اما از طرف دیگر تحت مجوز اصلی این کار انجام گردد، در این صورت تمامی کسانی که برنامه را باز توزیع می‌کنند، همان مجوزهایی را که در هنگام استفاده از برنامه به همراه سیتسم دبیان داشتند را دارا هستند.

 9. مجوز نباید بقیه نرم‌افزارها را نیز درگیر کند

  مجوز نباید محدودیتی برای بقیه نرم‌افزارهایی که به همراه نرم‌افزار دارای مجوز توزیع می‌شوند، قرار دهد. برای مثال، مجوز نباید اصرار داشته باشد، بقیه نرم افزارهایی که به همراه نرم‌افزار دارای مجوز بر روی یک رسانه منتشر می‌شوند، آزاد باشند.

 10. مجوزهای نمونه

  مجوزهای GPL, BSD و Artistic نمونه‌ایی از مجوزهایی هستند که ما آزاد می‌دانیم.

ایده نوشتن مرامنامه با اجتماع نرم‌افزار آزاد توسط Ean Schuessle پیشنهاد شد این متن توسط بروس پرنز پیشنویس شد، طی یک کنفرانس یک ماهه در ژوئن ۱۹۹۷ به وسیله پست الکترونیکی، توسط توسعه دهندگان دیگر دبیان تحلیل و بررسی شد و سپس به عنوان یک سیاست عمومی برای پروژه دبیان پذیرفته شد.

بروس پرنز بعدها ارجاعات مربوط به دبیان را از متن راهنمای نرم‌افزار آزاد دبیان برداشت و از آن در ساخت تعریف متن باز استفاده کرد.

بقیه سازمانها نیز ممکن است که نوشته جدیدی از آن مشتق کنند یا بر مبنای آن بنویسند در صورتی که چنین کاری انجام دادید، لطفاً از پروژه دبیان به عنوان مرجع یاد کنید.