Pažnja: Originalni dokument je noviji od ovog prijevoda.

Debianov društveni ugovor

Verzija 1.1 ratificirana 26. travnja 2004. Nadomješta Verziju 1.0 ratificiranu 5. srpnja 1997.

Debian, proizvođači sustava Debian, su stvorili Debianov društveni ugovor. Debianove smjernice slobodnog softvera, u početku oblikovane kao skup obveza koje ćemo sami poštovati, je zajednica slobodnog softvera usvojila kao osnovu za Open Source Definition.


Društveni ugovor s Zajednicom slobodnog softvera

 1. Debian će ostati 100% slobodan

  Smjernice koje koristimo za određivanje je li neki rad slobodan navodimo u dokumentu nazvanom The Debian Free Software Guidelines ili Debianove smjernice slobodnog softvera. Obećavamo da će Debian sustav i sve njegove komponente biti slobodni prema tim smjernicama. Podržavat ćemo ljude koji razvijaju ili koriste i slobodne i neslobodne stvari na Debianu. Nikad nećemo sustav učiniti takvim da zahtijeva upotrebu neke neslobodne komponente.

 2. Vraćat ćemo zajednici slobodnog softvera

  Kada budemo pisali nove dijelove Debian sustava, licencirat ćemo ih na način konzistentan sa Debianovim smjernicama slobodnog softvera. Napravit ćemo najbolji sustav koji možemo, kako bi se slobodna djela široko distribuirala i koristila. Komunicirat ćemo stvari kao što su rješenja grešaka, poboljšanja i zahtjeve korisnika uzvodnim autorima programa uključenih u naš sustav.

 3. Nećemo tajiti probleme

  Držat ćemo svoju cijelu bazu podataka s izvještajima o greškama stalno otvorenu za pregled javnosti. Izvještaji koje korisnici računalno ispune odmah će postati vidljivi drugima.

 4. Naši prioriteti su naši korisnici i slobodan softver

  Vodit ćemo se potrebama naših korisnika i zajednice slobodnog softvera. U našim prioritetima njihove ćemo interese stavljati na prvo mjesto. Podržavat ćemo potrebe naših korisnika za radom u mnogim različitim vrstama računalnih okružja. Nećemo prigovarati komercijalnom softveru namijenjenom radu na Debian sustavima, niti ćemo pokušavati naplaćivati naknadu od ljudi koji stvaraju ili koriste takva djela. Dopuštat ćemo drugima stvaranje distribucija koje sadrže i Debian druga djela, bez ikakve naplate s naše strane. Kako bismo podržali ove ciljeve, nudit ćemo integrirani sustav 100% slobodnog softvera visoke kvalitete, bez zakonskih ograničenja koja bi spriječila takve vrste korištenja sustava.

 5. Programi koji ne zadovoljavaju naše standarde slobodnog softvera

  Shvaćamo da je nekima od naših korisnika potrebno korištenje programa koji ne poštuju Debianove smjernice slobodnog softvera. Za takve stvari smo u našoj arhivi napravili područja zvana contrib i non-free. Paketi u tim područjima nisu dio Debian sustava, iako su podešeni za korištenje s Debianom. Ohrabrujemo proizvođače CD-a u čitanju licenci paketa iz tih područja kako bi odlučili mogu li na svojim CD-ima distribuirati taj softver. Dakle, premda neslobodni radovi nisu dio Debiana, podržavamo njihovo korištenje i pružamo infrastrukturu za neslobodne pakete (kao što su naš sustav praćenja bugova i mailing liste).


Debianove smjernice slobodnog softvera (DFSG)

 1. Slobodna redistribucija

  Licenca dijela Debiana ne smije ograničavati bilo koju stranku u prodaji ili poklanjanju softvera kao dijela zbirne softverske distribucije koja sadrži programe iz nekoliko različitih izvora. Licenca ne smije zahtijevati tantijeme ili drugu naplatu za takvu prodaju.

 2. Izvorni kôd

  Program mora sadržavati izvorni kôd i mora dopuštati distribuciju u izvornom kôdu kao i kompajliranom obliku.

 3. Izvedena djela

  Licenca mora dopuštati promjene i izvedena djela, i mora dopuštati njihovu distribuciju pod istovjetnim uvjetima licence izvornog programa.

 4. Cjelovitost autorovog izvornog kôda

  Licenca može ograničavati distribuciju izvornog kôda u promijenjenom obliku samo ako licenca dopušta distribuciju datoteka-zakrpi zajedno s izvornim kôdom u svrhu mijenjanja programa pri izgradnji. Licenca mora izravno dozvoliti distribuciju softvera izgrađenog iz promijenjenog izvornog kôda. Licenca smije od izvedenih djela zahtijevati da nose ime ili broj verzije različite od izvornog programa. (Ovo je kompromis. Debian grupa ohrabruje sve autore u neograničavanju mijenjanja svih datoteka, bile one izvorne ili izvršne.)

 5. Nikakva diskriminacija protiv osoba ili grupa

  Licenca ne smije diskriminirati protiv nijedne osobe ili grupe osoba.

 6. Nikakva diskriminacija protiv polja primjene

  Licenca ne smije nikoga ograničavati u korištenju programa u određenom polju primjene. Na primjer, ne smije zabranjivati korištenje programa u poduzeću ili za genetička istraživanja.

 7. Distribucija licence

  Prava vezana za program moraju vrijediti za sve kojima je program distribuiran bez potrebe za dobivanjem dodatne licence za te stranke.

 8. Licenca ne smije biti posebna za Debian

  Prava vezana za program ne smiju ovisiti o tome je li program dio Debian sustava. Ako se program izvuče iz Debiana i koristi ili distribuira bez Debiana, ali inače pod uvjetima licence programa, sve stranke kojima je program redistribuiran moraju imati ista prava kao ona zajamčena zajednički s Debian sustavom.

 9. License ne smije zagađivati druge programe

  Licenca ne smije ograničavati druge programe koji se distribuiraju zajedno s licenciranim softverom. Na primjer, licenca ne smije zahtijevati da svi ostali programi distribuirani na istom mediju budu slobodan softver.

 10. Primjeri licenca

  GPL, BSD i Artistic licence su primjeri licenca koje smatramo slobodnima.

Koncept izražavanja našeg društvenog ugovora sa zajednicom slobodnog softvera je predložio Ean Schuessler. Ovaj dokument je skicirao Bruce Perens, drugi razvijatelji Debiana su ga nadopunili tokom jednomjesečne e-mail konferencije u lipnju 1997., i prihvatili kao javno izraženo načelo Debian Projekta.

Bruce Perens je poslije iz Debianovih smjernica slobodnog softvera uklonio tekst specifičan za Debian kako bi napravio The Open Source Definition.

Na temelju ovog dokumenta organizacije mogu izvoditi i izgrađivati druge dokumente. Ako to učinite, zahvalite Debian projektu.