Megjegyzés: Az eredeti oldalt a legutóbbi fordítás óta módosították.

A Debian társadalmi szerződése

A 2004. április 26-án jóváhagyott 1.1-es változat hatálytalanítja az 1997. július 5-én jóváhagyott 1.0-s változatot.

A Debian, illetve a Debian rendszer alkotói megalkották a Debian Társadalmi szerződést. A szerződés tartalmazza A Debian szabad szoftverekre vonatkozó irányvonalai (Debian Free Software Guidelines - DFSG) részt, amelyben eredetileg az általunk betartandó elkötelezettségeket akartuk felsorolni, de később a szabad szoftverek közössége is elfogadta a Nyitott forrású szoftverek meghatározásának alapjaként.


Társadalmi szerződés a szabadszoftver-közösséggel

 1. A Debian 100%-ig szabad szoftver marad

  A vezérelveket, amiket annak eldöntésére használunk, hogy egy munka szabad-e, közzétesszük A Debian szabad szoftverekre vonatkozó irányvonalai címmel. Vállaljuk, hogy a Debian disztribúciót teljes egészében megtartjuk e vezérlevek szerinti szabad szoftvernek. Támogatjuk azokat, akik Debian alatt szabad és nem szabad szoftvereket fejlesztenek vagy használnak, de a rendszer sohasem fog nem szabad szoftvertől függeni.

 2. Mindent visszajuttatunk a szabadszoftver-közösségnek

  Ha új összetevőket írunk a Debian rendszerhez, akkor ezeket egy a Debian szabad szoftverekre vonatkozó irányvonala szerinti licenc hatálya alá helyezzük. Mindig a lehető legjobb rendszer létrehozására törekszünk, hogy a szabad szoftverek széles körben elterjedhessenek. Közzé tesszük a hibajavításokat, fejlesztéseket és a rendszerünkben található szoftverek forrásfelőli (upstream) szerzőinek szánt felhasználói kéréseket.

 3. Nem rejtjük el a problémákat

  A teljes hibajelentési adatbázisunk folyamatosan elérhető lesz a nyilvánosság számára. A felhasználók által elektronikusan leadott jelentések azonnal láthatóvá válnak a többiek számára.

 4. A prioritást a felhasználóink és a szabad szoftverek jelentik

  A lépéseinket a felhasználóink és a szabad szoftverek közössége fogja irányítani, az ő érdekeiket helyezzük előtérbe. Támogatjuk a felhasználóknak a többféle számítástechnikai környezetben való működéssel kapcsolatos igényeit. Nem akadályozzuk meg, hogy nem szabad szoftverek készüljenek a Debian rendszerekre, és nem próbálunk meg díjat szedni azoktól, akik ilyen szoftvereket fejlesztenek vagy használnak. Engedélyezzük, hogy a Debiant és más munkákat tartalmazó disztribúciókat hozzanak létre anélkül, hogy ezért nekünk fizetniük kellene. Ezen célok elérése érdekében kiváló minőségű szoftverekből álló, integrált rendszert nyújtunk bármely olyan jogi korlátozás nélkül, amely megakadályozná a disztribúció ilyen jellegű felhasználását.

 5. A szabad szoftverekre vonatkozó szabványainknak nem megfelelő munkák

  Tudomásul vesszük, hogy bizonyos felhasználóinknak olyan programokra van szükségük, amelyek nem felelnek meg a Debian szabad szoftverekre vonatkozó irányvonalainak. Az ilyen szoftverek számára hoztuk létre archívumaink contrib és non-free területeit. Az ezen területeken található csomagok nem részei a Debian rendszernek, bár be vannak állítva a Debian alatti használathoz. A CD-gyártóknak ajánljuk az itt található csomagok licenceinek áttekintését annak meghatározásához, hogy terjeszthetik-e az adott csomagot az általuk forgalomba hozott CD-ken. Ennek megfelelően, bár a nem szabad munkák nem képezik a Debian részét, támogatjuk használatukat, és a nem szabad csomagok számára is biztosítunk infrastrukturális hátteret (például a hibakövetési rendszert és különféle levelezési listákat).


A Debian szabad szoftverekre vonatkozó irányvonalai (Debian Free Software Guidelines - DFSG)

 1. Szabad terjesztés

  A Debian összetevőinek licence senkit sem korlátozhat abban, hogy a szoftvert különböző forrásokból származó programokból felépített szoftverdisztribúciók összetevőjeként eladják vagy továbbadják. Az ilyen jellegű eladásokra vonatkozóan a licenc semmiféle szabadalmi vagy egyéb díj megfizetését nem követelheti meg.

 2. Forráskód

  A programnak tartalmaznia kell a forráskódot, és a lefordított változat mellett engedélyeznie kell a forráskód terjesztését is.

 3. Leszármazott munkák

  A licencnek lehetővé kell tennie a módosításokat és leszármazott munkák készítését, és engedélyeznie ezek terjesztését az eredeti szoftver licencével megegyező licenc hatálya alatt.

 4. A szerző forráskódjának sértetlensége

  A licenc korlátozhatja a forráskód módosított formáinak terjesztését, de csak abban az esetben, ha emellett lehetővé teszi patch fájlok együttes terjesztését a forráskóddal, amelynek segítségével a program módosítása elvégezhető a fordítás során. A licencnek kifejezetten engedélyeznie kell a módosított forrásból összeállított szoftver terjesztését. A licenc megkövetelheti, hogy a leszármazott munkák neve vagy verziószáma az eredeti szoftverétől eltérjen. (Ez egy kompromisszum. A Debian csoport arra buzdít minden szerzőt, hogy ne korlátozzák se a forrás-, se a bináris fájlok módosítását.)

 5. Mentesség a személyekkel vagy csoportokkal szembeni diszkriminációtól

  A licenc semmilyen személlyel vagy csoporttal szemben nem alkalmazhat megkülönböztetést.

 6. Mentesség a felhasználási területekkel szembeni diszkriminációtól

  A licenc senkit nem korlátozhat abban, hogy a programot egy adott felhasználási területen alkalmazza. Például nem korlátozhatja egy adott program üzleti vagy génkutatásban való felhasználását.

 7. Licenc terjesztése

  A programra vonatkozó jogoknak úgy kell vonatkoznia mindenkire, akik hozzájutnak a programhoz, hogy ne legyen szükség további licenc elfogadására.

 8. A licenc nem lehet a Debianra jellemző

  A programra vonatkozó jogok nem függhetnek attól, hogy a program a Debian része vagy sem. Ha a program a Debian rendszertől elkülönítve kerül felhasználásra vagy terjesztésre, de ez a programlicencnek megfelelő módon történik, akkor a programhoz hozzájutók mindegyikének azonos jogokkal kell rendelkeznie azokhoz képest, akik a Debian rendszerrel együtt jutottak a programhoz.

 9. A licenc nem érinthet más szoftvereket

  A licenc nem tartalmazhat a licenc szoftverrel együtt szállított szoftverekre vonatkozó korlátozásokat. Például a licenc nem határozhatja meg, hogy a vele azonos adathordozón található programok mindegyikének szabad szoftvernek kell lennie.

 10. Példalicencek

  A GPL, a BSD és az Artistic licenceket szabad licencnek tekintjük.

Annak ötlete, hogy a szabad szoftver közösséggel való társadalmi szerződésünket megfogalmazzuk, Ean Schuesslertől származik. A dokumentum első vázlatát Bruce Perens írta, és 1997. júniusában a Debian fejlesztői tábora egy egyhónapos e-mail konferencia során finomította, ezt fogadták el a Debian projekt nyilvánosan megfogalmazott vezérelveként.

Bruce Perens a későbbiekben eltávolította a Debianra jellemző részeket a Debian szabad szoftverekere vonatkozó irányvonalaiból, így jött létre a A nyitott forrás meghatározása.

Jelen dokumentumot más szervezetek is felhasználhatják saját dokumentumaik létrehozásának alapjául. Amennyiben így történik, kérjük a Debian projekt nevének megemlítését.