Het Debian Sociale Contract

Versie 1.2, bekrachtigd op 1 oktober 2022.

Vervangt Versie 1.1, bekrachtigd op 26 april 2004. en Versie 1.0, bekrachtigd op 5 juli 1997.

Debian, de makers van het Debian systeem, hebben het Debian Sociale Contract opgesteld. Het onderdeel Debian Richtlijnen voor Vrije Software (Debian Free Software Guidelines - DFSG) van het contract, dat oorspronkelijk was ontworpen als een reeks toezeggingen waaraan we ons zullen houden, is door de vrijesoftwaregemeenschap aangenomen als basis van de Open Source-definitie.


Het Sociale Contract met de Vrije Software Gemeenschap

 1. Debian zal 100% vrij blijven

  De richtlijnen, die we gebruiken om te bepalen of een werk vrij is, staan in het document Debian Richtlijnen voor Vrije Software. We beloven dat het Debian systeem en al zijn componenten vrij zullen zijn volgens deze richtlijnen. Wij zullen zowel mensen die vrije als mensen die niet-vrije componenten maken of gebruiken op een Debian-systeem ondersteunen. We zullen ervoor zorgen dat het systeem nooit het gebruik van een niet-vrije component vereist.

 2. We zullen aan de vrije-software gemeenschap teruggeven

  Wanneer we nieuwe delen van het Debian systeem schrijven, zullen we deze publiceren met een licentie die consistent is met de Debian Richtlijnen voor Vrije Software. We zullen het best mogelijke systeem maken, zodat vrije werken wijd en zijd zullen worden gedistribueerd en gebruikt. Oplossingen voor bugs, verbeteringen en verzoeken van gebruikers, zullen we terugkoppelen naar de upstream-auteurs van de componenten die in ons systeem zijn opgenomen.

 3. We zullen geen problemen verbergen

  We zullen ten allen tijde onze gehele database van bugrapporten openstellen voor publieke toegang. Rapporten die gebruikers online insturen zullen meteen zichtbaar zijn voor anderen.

 4. Onze prioriteiten liggen bij onze gebruikers en bij vrije software

  We zullen ons laten leiden door de behoeften van onze gebruikers en de vrije-software gemeenschap. Wij zullen in onze prioriteiten hun belangen op de eerste plaats zetten. We zullen de behoefte van onze gebruikers, om te kunnen werken in veel verschillende computeromgevingen, ondersteunen. We zullen geen bezwaar maken tegen niet-vrije werken die bedoeld zijn om op Debian-systemen te draaien en zullen ook niet proberen, om mensen die zulke werken maken of gebruiken, een vergoeding te laten betalen. We zullen derden toelaten om distributies te ontwikkelen die zowel het Debian-systeem als andere werken bevatten, zonder enige betaling aan ons. Om deze doelen te ondersteunen, zullen we een geïntegreerd systeem van kwalitatief hoogwaardige materialen leveren, zonder juridische restricties, die een dergelijk gebruik van dit systeem zouden verhinderen.

 5. Werken die niet aan onze standaarden van vrije software voldoen

  We erkennen dat sommige van onze gebruikers werken nodig hebben die niet voldoen aan de Debian Richtlijnen voor Vrije Software. We hebben daartoe in onze archieven de gebieden contrib en non-free gemaakt. Hoewel de pakketten in deze gebieden zijn geconfigureerd voor gebruik met Debian, zijn ze geen onderdeel van het Debian systeem. We raden cd-fabrikanten aan de licenties van de softwarepakketten in deze gebieden te lezen om te toetsen of zij deze software op hun cd's mogen verspreiden. Dus, hoewel niet-vrije software geen deel uitmaakt van Debian, ondersteunen we wel het gebruik ervan en verzorgen we de infrastructuur (zoals ons Bugvolgsysteem en de mailinglijsten) voor niet-vrije softwarepakketten. De officiële media van Debian kunnen firmware bevatten die anders geen deel uitmaakt van het Debian-systeem om het gebruik van Debian met hardware die dergelijke firmware vereist, mogelijk te maken.


De Debian Richtlijnen voor Vrije Software (DFSG)

 1. Vrije verdere verdeling

  De licentie van een onderdeel van Debian mag niemand verbieden de software als een deel van een softwaredistributie met programma's van verschillende bronnen te verkopen of weg te geven. De licentie mag geen vergoedingen of andere vorm van betaling vereisen voor een dergelijke verkoop.

 2. Broncode

  Het programma moet de broncode omvatten en verspreiding van zowel de broncode als het programma in gecompileerde vorm moet toegestaan zijn.

 3. Afgeleide werken

  De licentie moet wijzigingen en afgeleide werken toestaan en moet toestaan dat deze worden verspreid onder dezelfde voorwaarden als de licentie van de originele software.

 4. Integriteit van de broncode van de auteur

  De licentie mag enkel restricties opleggen aan verspreiding van gewijzigde broncode als de licentie toestaat dat zogenaamde patch-bestanden, die het doel hebben het programma voor compilatie te wijzigen, samen met de broncode verspreid mogen worden. De licentie moet expliciet de distributie toelaten van software die met gewijzigde broncode gecompileerd werd. De licentie mag eisen dat afgeleide werken een andere naam of een ander versienummer dragen dan de originele software. (Dit is een compromis. De Debian groep moedigt alle auteurs aan om het wijzigen van bestanden, broncode of gecompileerd, niet te beperken.)

 5. Geen discriminatie van personen of groepen

  De licentie mag geen enkele persoon of groep van personen discrimineren.

 6. Geen onderscheid tussen toepassingsgebieden

  De licentie mag het gebruik van het programma in een bepaald toepassingsgebied niet inperken. Zij mag bijvoorbeeld niet verbieden dat het programma door een bedrijf wordt gebruikt, of dat het voor genetisch onderzoek wordt ingezet.

 7. Verspreiding van de licentie

  De rechten die bij het programma horen moeten gelden voor iedereen aan wie het wordt verspreid, zonder dat die personen nog aan extra voorwaarden moeten voldoen.

 8. De licentie mag niet specifiek voor Debian zijn

  De rechten die bij het programma horen mogen niet afhangen van het feit of het programma al dan niet deel uitmaakt van een Debian-systeem. Als het programma uit Debian wordt gehaald en wordt gebruikt of verspreid zonder Debian maar verder wel binnen de voorwaarden van de licentie, moet iedereen aan wie het programma wordt verspreid dezelfde rechten hebben als wanneer het programma deel is van een Debian-systeem.

 9. De licentie mag andere software niet besmetten

  De licentie mag geen voorwaarden opleggen aan andere software die samen met de gelicentieerde software wordt verspreid. Bijvoorbeeld, de licentie mag niet eisen dat alle andere programma's die op hetzelfde medium worden verspreid, vrije software moet zijn.

 10. Voorbeelden van licenties

  De GPL (zie ook de niet-officiële vertaling naar het Nederlands), de BSD en de Artistic licentie zijn voorbeelden van licenties die wij als vrij beschouwen.

Het idee om ons sociaal contract met de vrije-software gemeenschap expliciet op te schrijven, werd voorgesteld door Ean Schuessler. Bruce Perens schreef een eerste ontwerp dat in juni 1997 tijdens een e-mailconferentie van een volle maand bijgeschaafd werd door de andere ontwikkelaars van Debian en dat uiteindelijk werd aangenomen als het officiële beleid van het Debian Project.

Bruce Perens heeft later de Debian-specifieke delen van de Debian Richtlijnen voor Vrije Software verwijderd om de Open Source Definitie te maken.

Andere organisaties mogen afleidingen maken van dit document en/of erop voortbouwen. Vermeld alstublieft het Debian-project als u dit doet.