Зауваження: оригінальний документ новіший за цей переклад.

Суспільний договір Debian

Версія 1.1 ратифікована 26 квітня 2004 року. Після її прийняття втратила силу версія 1.0 ратифікована 5 липня 1997 року.

Debian, виробники системи Debian, створили Суспільний договір Debian. Частина договору Критерії Debian щодо вільного програмного забезпечення (DFSG), спочатку розроблена як набір зобов'язань, які ми беремо на себе, була прийнята спільнотою вільного програмного забезпечення за основу Визначення вільного програмного забезпечення.


Суспільний договір зі Спільнотою вільного програмного забезпечення

 1. Debian залишиться на 100% вільною

  Ми приводимо критерії які ми використовуємо для визначення чи є робота вільною в документі під назвою Критерії Debian щодо вільного програмного забезпечення. Ми обіцяємо, що система Debian та всі її компоненти будуть вільними згідно цих критеріїв. Ми будемо підтримувати людей котрі створюють або використовують як вільні так і невільні роботи в Debian. Ми ніколи не зробимо систему залежною від будь-якого невільного компонента.

 2. Наші вдосконалення повертатимуться спільноті вільного ПЗ

  Коли ми створюватимемо нові компоненти системи Debian, ми будемо ліцензувати їх у відповідності з Критеріями Debian щодо вільного ПЗ. Ми зробимо найкращу систему яку зможемо, щоб вільні роботи були розповсюдженими та широко використовувалися. Ми передаватимемо виправлення помилок, вдосконалення, запити користувачів та ін. авторам, роботи яких включені до нашої системи.

 3. Ми не приховуватимемо проблеми

  Ми завжди будемо тримати всю нашу базу даних з повідомленнями про помилки відкритою для загалу. Повідомлення, які будуть надсилати користувачі, будуть доступними для інших через короткий проміжок часу.

 4. Наші пріоритети — наші користувачі та вільне програмне забезпечення

  Ми будемо керуватися потребами наших користувачів та спільноти вільного ПЗ. Їхні інтереси будуть першими серед наших пріоритетів. Ми підтримуватимемо потреби наших користувачів працювати з багатьма різноманітними типами комп'ютерних систем. Ми не заперечуватимемо проти комерційних робіт призначених для використання у системах Debian; ми не будемо намагатися отримати платню від людей які створюють або використовують такі роботи. Ми дозволятимемо іншим створювати дистрибутиви, що містять як систему Debian, так і інші роботи, не вимагаючи ніякої платні. Задля цієї мети ми надаватимемо інтегровану систему високоякісного матеріалу без юридичних обмежень що могли б перешкодити таким застосувань системи.

 5. Роботи, що не відповідають нашим стандартам вільного ПЗ

  Ми розуміємо, що деяким з наших користувачів потрібно використовувати роботи що не відповідають вимогам Критеріїв Debian щодо вільного ПЗ. Для таких робіт ми створили розділи contrib та non-free у нашому архіві. Пакунки у цих розділах не є частиною системи Debian, хоча їх й налаштовано для використання з Debian. Ми заохочуємо виробників CD читати ліцензії пакунків в цих розділах та визначати, чи можуть вони розповсюджувати ці пакунки своїх компакт-дисках. Таким чином, хоча невільні роботи не є частиною Debian, ми забезпечуємо їх використання та надаємо інфраструктуру для невільних пакунків (таку як наша система відслідковування помилок та списки розсилки).


Критерії Debian щодо вільного ПЗ (DFSG)

 1. Вільне розповсюдження

  Ліцензія складової частини Debian не може накладати обмеження на продаж або передачу будь-ким програмного забезпечення як складової частини збірки програмного забезпечення, що містить програми з кількох різних джерел. Ліцензія не може вимагати авторського гонорару або іншої платні за такий продаж.

 2. Джерельний код

  Програма має включати джерельний код та дозволяти розповсюдження як у джерельних кодах, так і в скомпільованій формі.

 3. Похідні роботи

  Ліцензія повинна дозволяти зміну та створення похідних робіт; також вона повинна дозволяти розповсюджувати похідні роботи за таких же умов, як і вказані в ліцензії оригінального програмного забезпечення.

 4. Цілісність авторського джерельного коду

  Ліцензія може обмежувати розповсюдження джерельного коду в зміненій формі тільки якщо вона дозволяє розповсюдження файлів латок з джерельним кодом з метою зміни файлів в процесі побудови. Ліцензія повинна явно дозволяти розповсюдження програмного забезпечення побудованого зі зміненого джерельного коду. Ліцензія може вимагати, щоб похідні роботи мали назву або номер версії, що відрізняються від назви чи версії оригіналу. (Це — компроміс. Спільнота Debian заохочує всіх авторів не обмежувати можливість зміни будь-яких файлів, чи то джерельних чи двійкових ).

 5. Заборона дискримінації людей або груп

  Ліцензія не повинна дискримінувати будь-яку людину або групу людей.

 6. Заборона дискримінації за областю діяльності

  Ліцензія не повинна нікого обмежувати у використанні програми у певній області діяльності. Наприклад, ліцензія не може забороняти використання програми у бізнесі або при проведенні генетичних досліджень.

 7. Розповсюдження ліцензії

  Права, що надаються ліцензією, повинні надаватися всім, хто отримує програму, без необхідності використання додаткових ліцензій цими особами.

 8. Ліцензія не має відноситися тільки до Debian

  Права, що надаються ліцензією, не повинні залежати від того чи є програма частиною системи Debian. Якщо програму відділено від Debian та використовують або розповсюджують без Debian, виконуючи при цьому умови ліцензії, всі, хто отримує програму, повинні мати такі ж права, як ті, що надаються при використанні разом з системою Debian.

 9. Ліцензія не повинна обмежувати інше програмне забезпечення

  Ліцензія не повинна накладати обмеження на інше програмне забезпечення яке розповсюджується разом з ліцензованим програмним забезпеченням. Наприклад, ліцензія не повинна наполягати на тому, щоб всі інші програми що розповсюджуються на тому ж носії повинні бути вільним програмним забезпеченням.

 10. Приклади ліцензій

  Ліцензії GPL, BSD та Artistic є прикладами ліцензій, які ми вважаємо вільними.

Концепцію укладення суспільного договору зі спільнотою вільного програмного забезпечення було запропоновано Ean Schuessler. Чернетку цього документу було розроблено Bruce Perens, документ було вдосконалено іншими розробниками Debian під час e-mail-конференції що відбувалася протягом червня 1997 року та потім було затверджено як офіційну опубліковану політику Проекту Debian.

Bruce Perens пізніше прибрав посилання специфічні до Debian з Критеріїв Debian щодо вільного ПЗ і створив Визначення вільного програмного забезпечення.

Інші організації можуть використовувати частини з цього документу або доповнювати його. Якщо ви так робите, будь ласка, робіть посилання на проект Debian.