Merk! Denne oversettelsen er for gammel, sjekk originalen.

Brukerstøtte

Debian og dens brukerstøtte er drevet av et fellesskap av frivillige.

Hvis denne felleskap-drevne brukerstøtten ikke dekker denne behov, kan du lese vår dokumentasjon eller leie en konsulent.

Sanntidshjelp via IRC

IRC (Internet Relay Chat) er en måte å ha sanntidssamtaler mellom mennesker over hele verden. IRC-kanaler om Debian finnes på OFTC.

For å koble opp, trenger du et IRC klientprogram. Noen av de mest brukte klientene er HexChat, ircII, irssi, epic5 og KVIrc, som alle finnes som Debian pakker. OFTC tilbyr også et WebChat nettgrensesnitt som lar deg koble til IRC med en nettleser uten at du trenger å installere en lokal klient.

Når du har installert klienten, må du be den om å koble opp til tjeneren. I de fleste IRC-klientene kan du skrive:

/server irc.debian.org

I noen klienter (f.eks. irssi) så må du i stedet skrive :

/connect irc.debian.org

Etter at du har koblet opp, går du inn på kanalen #debian ved å skrive:

/join #debian

Merk: HexChat og andre grafiske klienter er annerledes. De bruker et intuitivt grafisk brukergrensesnitt for å koble opp mot tjenere og å delta i kanaler.

Etter dette finner du deg blant den vennlige flokken av #debian-innbyggere. Still gjerne spørsmål (på engelsk) om Debian der. Kanalens OSS er tilgjengelig på https://wiki.debian.org/DebianIRC.

Det er flere andre IRC-nettverk hvor du også kan chatte om Debian.

E-postlister

Debian er utviklet gjennom en distribuert innsats fra hele verden. Derfor er e-post en foretrekket kanal for å diskutere forskjellige emner. Mye av samtalen mellom Debians utviklere og brukere handteres gjennom flere e-postlister.

Det fins mange offentlige tilgjengelige e-postlister. For mer informasjon, se Debians e-postlistesider.

For brukerstøtte på engelsk, kontakt e-postlisten debian-user.

For brukerstøtte på andre språk, sjekk indeksen over e-postlister for brukere.

Det er selvfølgelig mange andre e-postlister, rettet mot spesifikke aspekter ved det omfattende Linux-økosystemet, og som ikke er Debian-spesifikke. Bruk din foretrukne søkemotor til å finne den mest velegnede listen til ditt formål.

Usenet nyhetsgrupper

Mange av våre e-postlister kan man lese som nyhetsgrupper, i hierarkiet linux.debian.*. Dette kan også gjøres med et nettgrensesnitt som Google Groups.

Nettsteder

Forum

Debian-brukerforum er et nettsted hvor du kan diskutere Debian-relaterte emner, stille spørsmål om Debian og få dem besvart av andre brukere.

Kontakte pakkevedlikeholdere

Det fins to måter å få tak i personer som vedlikeholder Debian-pakker. Dersom du trenger å få tak i den ansvarlige på grunn av en programfeil, bare send inn en feilrapport (se avsnittet om feilrapportering nedenfor). Pakkevedlikeholderen vil motta en kopi av feilrapporten.

Dersom du bare vil ha en samtale med den pakkevedlikeholderen, kan du bruke et spesielt e-post-alias som er satt opp for hver pakke. All post sent til <pakkenavn>@packages.debian.org vil bli videresendt til personen som vedlikeholder den pakken.

Information on submitting bugs, viewing the currently active bugs, and the bug tracking system in general can be found at the bug tracking system web pages.

Feilrapporteringssystemet

Debian-distribusjonen har et feilrapporteringssystem som inneholder detaljinformasjon om programfeil innsendt av brukere og utviklere. Hver enkelt feilrapport gis et nummer og holdes på fil inntil den har blitt markert som behandlet.

For å rapportere en feil, kan du bruke nettsidene for feilrapportering nedenfor, eller du kan bruke Debian-programmet reportbug for å automatisere innsendingen av en slik rapport.

Informasjon om å sende inn rapporter, se på feil under behandling og feilrapporteringssystemet generelt fins på nettsidene til feilrapporteringssystemet.

Konsulenter

Debian er fri programvare og tilbyr gratis hjelp via e-postlister. Noen folk har enten ikke tid eller har spesielle behov, og er villig til å hyre noen til enten å vedlikeholde eller legge til nye funksjonalitet til sitt Debian-system. Se på konsulentsidene for en liste over personer og bedrifter som tilbyr slike tjenester.

Kjente problemer

Begrensninger og alvorlige problemer med den aktuelle stabile distribusjonen (om noen) er beskrevet på utgivelsessidene.

Vær særlig oppmerksom på utgivelsesmerknadene og listen med kjente feil (errata).