Merk! Denne oversettelsen er utdatert, se originalen.

Hjelp/Brukerstøtte

Dokumentasjon

Før man prøver å få hjelp fra en annen person, er det normalt en god ide å prøve å finne løsningen selv. På den måten vil man vanligvis finne de svar man leter etter, og selv om man ikke gjør det, er det sannsynlig at bare det å ha lest dokumentasjonen, kan være til nytte i fremtiden.

Det er en del dokumentasjon tilgjengelig i Debian – se nettsiden om Debians dokumentasjon.

Kjente problemer

Begrensninger og alvorlige problemer med den aktuelle stabile distribusjonen (om noen) er beskrevet på udgivelsessiderne.

Vær særlig oppmerksom på utgivelsesmerknadene og kjente feil.

Wiki

Løsninger til vanlige problemer, howto'er, guider, tips og annen dokumentasjon finner man i Debian Wiki. Som alle wiki-er, er denne wiki under konstant oppdatering, og dine redigeringer er velkomne.

Postlister

Debian er utviklet gjennom en distribuert innsats fra hele verden. Derfor er e-post en foretrekket kanal for å diskutere forskjellige emner. Mye av samtalen mellom Debians utviklere og brukere handteres gjennom flere postlister.

Det fins mange offentlige tilgjengelige postlister. For mer informasjon, se Debians postlistesider.

For brukerstøtte på engelsk, kontakt debian-user-postlisten.

For brukerstøtte på andre språk, sjekk indeksen over postlister for brukere.

Det er selvfølgelig mange andre Linux-postlister, rettet mot spesifikke aspekter ved det omfattende Linux-økosystem, og som ikke er Debian-spesifikke. Bruk din foretrukne søkemotor til å finne den mest velegnede listen til ditt formål.

Det fins mange andre postlister for Linux som ikke er særegne for for Debian. Konsulter denne katalogen

Usenet/nyhetsgrupper

Mange av våre postlister kan man lese som nyhetsgrupper, i hierarkiet linux.debian.*. Dette kan også gjøres med et nettgrensesnitt som Google Groups .

Det er også flere ordentlige nyhetsgrupper, som har med GNU/Linux å gjøre. Selv om de ikke spesifikt handler om Debian, kan de likevel gi Debian-brukere mange nyttige opplysninger.

comp.os.linux.hardware
Maskinvare-orienterte diskusjoner
comp.os.linux.m68k
Om Linux på Motorola 680x0-prosessoren.
comp.os.linux.setup
Oppsett og konfigurasjon av Linux-systemer
comp.os.linux.networking
Nettverks-relaterte temaer.
comp.os.linux.x
Bruk av X-windows-systemet på Linux-maskiner
comp.os.linux.misc
Forskjellige temaer. En gruppe for hva som helst.

Se også denne indeksen for en mer utførlig liste over relaterede nyhetsgrupper.

Nettsteder

Forum

debianHELP og Debian-brukerforum er nettsteder hvor du kan diskutere Debian-relaterte emner, stille spørsmål om Debian og få dem besvart av andre brukere.

Andre nettressurser

Debian-Administration.org har tips og ressurser for Debian-systemadministratorer.

Nyttige UNIX-pekere:

Kontakte pakkevedlikeholdere

Det fins to måter å få tak i personer som vedlikeholder Debian-pakker. Dersom du trenger å få tak i den ansvarlige på grunn av en programfeil, bare send inn en feilrapport (se avsnittet om feilrapportering nedenfor). Pakkevedlikeholderen vil motta en kopi av feilrapporten.

Dersom du bare vil ha en samtale med den pakkevedlikeholderen, kan du bruke et spesielt post-alias som er satt opp for hver pakke. All post sent til <pakkenavn>@packages.debian.org vil bli videresendt til personen som vedlikeholder den pakken.

Feilrapporteringssystemet

Debian-distribusjonen har et feilrapporteringssystem som inneholder detaljinformasjon om programfeil innsendt av brukere og utviklere. Hver enkelt feilrapport gis et nummer, og holdes på fil inntil den har blitt markert som behandlet.

For å rapportere en feil, kan du bruke nettsidene for feilrapportering nedenfor, eller du kan bruke Debian-programmet reportbug for å automatisere innsendingen av en slik rapport.

Informasjon om å sende inn rapporter, se på feil under behandlig, og feilrapporteringssystemet generelt kan finnes på de feilrapporteringssystemets nettsider.

Konsulenter

Debian er fri programvare og tilbyr gratis hjelp via postlister. Noen folk har enten ikke tid eller har spesielle behov, og er villig til å hyre noen til enten å vedlikeholde eller legge til nye funksjonalitet til sitt Debian-system. Se på konsulentsidene for en liste over personer og bedrifter som tilbyr slike tjenester.

Sanntidshjelp via IRC

IRC (Internet Relay Chat) er en måte å ha sanntidssamtaler mellom mennesker over hele verden. IRC-kanaler om Debian finnes på OFTC.

For å koble opp, trenger du et IRC klientprogram. Noen av de mest brukte klientene er HexChat, ircII, irssi, epic5 og KVIrc, som alle finnes som Debian pakker. OFTC tilbyr også et WebChat nettgrensesnitt som lar deg koble til IRC med en nettleser uten at du trenger å installere en lokal klient.

Når du har installert klienten må du be den om å koble opp til tjeneren. I de fleste IRC-klientene kan du skrive:

  /server irc.debian.org

Etter at du har koblet opp, går du inn på kanalen #debian ved å skrive:

  /join #debian

Merk: HexChat og andre grafiske klienter er annerledes. De bruker et intuitivt grafisk brukergrensesnitt for å koble opp mot tjenere og å delta i kanaler.

Etter dette finner du deg blant den vennlige flokken av #debian-innbyggere. Still gjerne spørsmål (på engelsk) om Debian der. Kanalens OSS er tilgjengelig på https://wiki.debian.org/DebianIRC.

Det er flere andre IRC-nettverk hvor du også kan chatte om Debian. Et av de mer populære er IRC-nettverket freenodechat.freenode.net.

Andre støtteressurser

Se beslektede pekere.