Upozornenie! Tento preklad je zastaralý, pozrite si prosím pôvodný dokument.

Podpora

Dokumentácia

Predtým ako budete žiadať niekoho o pomoc, je obyčajne dobré sám sa pokúsiť nájsť odpoveď na váš problém. Touto cestou obvykle získate odpoveď, ktorú budete potrebovať, a ak aj nie, získaná skúsenosť pri čítaní dokumentácie vám bude iste užitočná v budúcnosti.

Na Debiane je dostupné skutočne veľké množstvo dokumentácie — prosím pozrite sa na stránky s dokumentáciou Debianu.

Známe problémy

Obmedzenia a závažné problémy aktuálnej stabilnej distribúcie (ak vôbec existujú) sú popísané na stránkach o verzii.

Pozornosť venujte najmä poznámkam k verziiopravám (errata).

Wiki

Riešenia najčastejších problémov, HOWTO, príručky, tipy a ďalšia dokumentácia sa dá nájsť na Debian Wiki. Ako všetky wiki, aj táto wiki sa často mení a my privítame aj vaše úpravy.

Emailové konferencie

Debian sa vyvíja distribuovane po celom svete. Preto je email uprednostňovaný spôsob diskusie rôznych tém. Veľa rozhovorov medzi vývojármi Debianu a používateľmi sa vedie v niekoľkých emailových konferenciách.

Existuje niekoľko verejne prístupných emailových konferencií. Viac informácií nájdete na stránke emailových konferencií Debianu.

Používateľskú podporu v angličtine poskytuje poštová konferencia debian-user.

Používateľskú podporu v ostatných jazykoch nájdete v používateľských konferenciách jednotlivých jazykov; pozri zoznam poštových konferencií.

Samozrejme existuje veľa ďalších emailových konferencií, venovaných niektorej časti rozsiahleho ekosystému Linuxu, ktoré nie sú špecifické pre Debian. Použite Váš obľúbený vyhľadávač na nájdenie najvhodnejšej konferencie pre Váš účet.

Diskusné skupiny Usenetu

Veľa našich emailových konferencií je prístupných vo forme diskusných skupín v hierarchii linux.debian.*. Taktiež sú prístupné pomocou webového rozhrania, ako sú napríklad Google Skupiny .

Existuje tiež niekoľko vhodných diskusných skupín, ktoré sa týkajú GNU/Linuxu. Napriek tomu, že nie sú špecifické pre Debian, môžu poskytnúť používateľom Debianu veľa informácií.

comp.os.linux.hardware
Diskusia o hardware.
comp.os.linux.m68k
O Linuxe bežiacom na procesore Motorola 680x0.
comp.os.linux.setup
Nastavenie a konfigurácia Linuxového systému.
comp.os.linux.networking
Diskusia o sieťach.
comp.os.linux.x
Používanie X Window systému na počítači s Linuxom.
comp.os.linux.misc
Rôzne témy. Zahŕňa všetky skupiny.

Prosím pozrite sa na tento zoznam, ktorý poskytuje úplnejší zoznam zodpovedajúcich diskusných skupín.

Webové stránky

Diskusné fóra

debianHELP a Používateľské fóra Debianu, čo sú webové portály, kde môžete diskutovať o témach týkajúcich sa Debianu, klásť otázky o Debiane a získavať odpovede od iných používateľov.

Debian-Administration.org poskytuje tipy a návody na administráciu Debian systémov.

Užitočné odkazy o Unixe:

Komunikácia zo správcami balíkov

Existujú dve cesty ako osloviť správcov balíkov. Ak potrebujete kontaktovať správcu z dôvodu chyby, jednoducho podajte správu o chybe (viď. nižšie kapitola o systéme sledovania chýb). Správca dostane kópiu správy o chybe.

Ak jednoducho chcete komunikovať zo správcom, môžete použiť špeciálny tvar emailovej adresy založený pre každý balík. Akýkoľvek email poslaný na adresu <meno balíka>@packages.debian.org sa prepošle správcovi zodpovednému za tento balík.

Systém sledovania chýb

Distribúcia Debian má systém sledovania chýb, ktorý eviduje chyby hlásené používateľmi a vývojármi. Každá chyba je označená číslom a evidovaná, pokiaľ nie je vyriešená.

Na nahlásenie chyby môžete použiť jednu zo stránok uvedených nižšie alebo použiť balík Debianu reportbug na automatické podanie správy o chybe.

Informácie o nahlásených chybách, prehliadanie aktuálnych chýb a samotný systém sledovania chýb nájdete na stránkach systému sledovania chýb.

Konzultanti

Debian je slobodný softvér a poskytuje neobmedzenú pomoc pomocou emailových konferencií. Niektorí ľudia buď nemajú čas alebo majú špeciálne potreby a sú ochotní najať niekoho na správu alebo pridanie dodatočnej funkčnosti do ich systému s Debianom. Pozrite sa na stránku s konzultantmi, kde je zoznam ľudí/spoločností.

On-line pomoc v reálnom čase za použitia IRC

IRC (Internet Relay Chat, služba na internete na on-line komunikáciu) je cesta, ako hovoriť v reálnom čase s ľuďmi z celého sveta. IRC kanály vyhradené Debianu môžete nájsť na sieti OFTC.

Na pripojenie budete potrebovať nejakého IRC klienta. Medzi najpopulárnejších klientov patria nasledovné HexChat, ircII, irssi, epic5 a KVIrc, ktoré sú všetky súčasťou distribúcie Debian. Ak máte klienta nainštalovaného, potrebujete mu povedať, aby sa pripojil k serveru. OFTC ponúka aj webové rozhranie WebChat, ktoré vám umožňuje pripojiť sa k sieti IRC pomocou webového prehliadača bez toho, aby ste si museli inštalovať lokálneho klienta.

Po nainštalovaní klienta mu poviete, aby sa pripojil k serveru. Vo väčšine klientov to možno spraviť napísaním:

/server irc.debian.org

Keď budete pripojení, pripojte sa ku kanálu #debian napísaním

/join #debian

Poznámka: klienti ako HexChat majú často rôzne grafické používateľské prostredia na pripojenie sa na servery/kanály.

V tomto momente sa ocitnete v priateľskom dave obyvateľov kanála #debian. Tu máte možnosť klásť otázky okolo Debianu. Odpovede na najčastejšie otázky na kanále si môžete prezrieť na adrese https://wiki.debian.org/DebianIRC.

Existuje niekoľko ďalších IRC sietí, kde tiež môžete diskutovať o Debiane. Jedna z popredných je freenode IRC network na chat.freenode.net.

Ďalšie zdroje podpory

Pozrite sa na príbuzné odkazy.