Debian handelsmerken

Handelsmerken

Debian is vastbesloten om zijn handelsmerk, zijn logo's en zijn stijlen te beschermen en een consistent gebruik ervan te verzekeren en het ook makkelijker te maken voor elke bonafide gebruiker om ze te gebruiken. Een element van dit proces is dat het handelsmerk Debian in de Verenigde Staten een geregistreerd handelsmerk is van Software in the Public Interest, Inc., beheerd door het Debian project. Met het oog op een registratie buiten de Verenigde Staten, hebben we een aanvraag ingediend bij het Protocol van Madrid om deze bescherming uit te breiden tot de Europese Unie, China en Japan. Het handelsmerk Debian werd ook geregistreerd in Brazilië, N. do processo 827045310, maar dit is verlopen.

Het handelsmerk Debian werd voor de eerste maal geregistreerd op 21 december 1999, maar het is sinds augustus 1993 in gebruik. Het is geregistreerd onder de Nice Class 009: Computer Utility and Operating System Software (software voor computerhulpprogramma en besturingssysteem).

Handelsmerkbeleid

Versie: 2.0
Gepubliceerd: 19 januari 2013

Software in the Public Interest, Inc. is eigenaar van een aantal handelsmerken in verbale en logo-vorm, met inbegrip van merken, slogans en stijlen. Dit beleid betreft alle merken, in verbale en logo-vorm, gezamenlijk aangeduid als Debian handelsmerken. U vindt een niet-exhaustieve lijst van handelsmerken van Debian, waaronder zowel geregistreerde als niet-geregistreerde (maar anderszins wettelijk erkende) handelsmerken op onze handelsmerkenpagina.

Het doel van dit handelsmerkbeleid is:

 1. een wijdverspreid gebruik en aanvaarding van de handelsmerken van Debian aanmoedigen,
 2. verduidelijking brengen over wat een passend gebruik van de handelsmerken van Debian door derden is,
 3. voorkomen dat de handelsmerken van Debian misbruikt worden, wat voor gebruikers verwarrend of misleidend kan zijn waar het Debian en zijn filialen betreft.

Merk op dat het niet de bedoeling van dit beleid is om commerciële activiteiten rondom Debian te beperken. We moedigen bedrijven aan om op Debian te werken als daarbij voldaan wordt aan deze beleidsrichtlijnen.

Hierna volgen de richtlijnen voor een passend gebruik van de handelsmerken van Debian door uitgevers en andere derden. Elk gebruik van of verwijzing naar de handelsmerken van Debian dat niet in overeenstemming is met deze richtlijnen, of enig ander ongeoorloofd gebruik van of verwijzing naar de handelsmerken van Debian, of het gebruik van merken die een verwarrende gelijkenis vertonen met de handelsmerken van Debian, is verboden en kan de rechten van Debian op zijn handelsmerken schenden.

Elk gebruik van de handelsmerken van Debian op een misleidende en bedrieglijke wijze of op een wijze die Debian in diskrediet brengt, zoals leugenachtige reclame, is altijd verboden.

In welke gevallen u de handelsmerken van Debian mag gebruiken zonder toestemming te vragen

 1. U mag de handelsmerken van Debian gebruiken om feitelijk ware uitspraken te doen over Debian of om waarheidsgetrouw te communiceren over compatibiliteit met uw product.
 2. Als het beoogde gebruik van de handelsmerken van Debian omschreven kan worden als redelijk nominatief gebruik, d.w.z. dat u in een tekst louter aangeeft dat u het over Debian heeft, zonder een suggestie van sponsoring of goedkeuring te doen.
 3. U kunt de handelsmerken van Debian gebruiken om uw diensten of producten in verband met Debian te beschrijven of er reclame voor te maken op een niet-misleidende wijze.
 4. U kunt de handelsmerken van Debian gebruiken om een beschrijving te geven van Debian in artikels, titels of blogs.
 5. U kunt met de handelsmerken van Debian t-shirts maken, bureaubladachtergronden, petten en andere koopwaar voor niet-commercieel gebruik.
 6. U kunt met de handelsmerken van Debian ook koopwaar voor commercieel gebruik maken. In geval van commercieel gebruik, raden we aan dat u klanten waarheidsgetrouw aankondigt welk deel van de verkoopprijs in voorkomend geval aan het Debian project geschonken zal worden. Raadpleeg onze pagina over donaties voor meer informatie over hoe u donaties kunt doen aan het Debian project.

In welke gevallen u de handelsmerken van Debian NOOIT mag gebruiken zonder toestemming te vragen

 1. U kunt de handelsmerken van Debian op geen enkele manier gebruiken die de suggestie inhoudt van verbondenheid met of ondersteuning door het Debian project of de Debian gemeenschap, wanneer dit niet met de waarheid strookt
 2. U kunt de handelsmerken van Debian niet gebruiken in de naam van een bedrijf of organisatie of als naam voor een product of dienst.
 3. U mag geen naam gebruiken die een verwarrende gelijkenis vertoont met de handelsmerken van Debian.
 4. U mag geen handelsmerken van Debian gebruiken in een domeinnaam, al dan niet met commerciële bedoelingen.

Hoe u de handelsmerken van Debian moet gebruiken

 1. Gebruik de handelsmerken van Debian op een wijze die duidelijk maakt dat uw project verband houdt met het Debian project, maar dat het geen onderdeel van Debian is, niet geproduceerd wordt door het Debian project en niet gesteund wordt door het Debian project.
 2. Vermeldt duidelijk dat Software in the Public Interest, Inc. eigenaar is van de handelsmerken van Debian.

  Voorbeeld:

  [HANDELSMERK] is een (geregistreerd, wanneer van toepassing) handelsmerk dat eigendom is van Software in the Public Interest, Inc.

 3. Voeg op uw website en bij alle aanverwante gedrukte materialen een verklaring toe waarin u ontkent dat er sprake kan zijn van enige vorm van sponsoring door, betrokkenheid bij of goedkeuring door Debian.

  Voorbeeld:

  PROJECT X is niet verbonden met Debian. Debian is een geregistreerd handelsmerk dat eigendom is van Software in the Public Interest, Inc.

 4. Maak een onderscheid tussen de handelsmerken van Debian en de woorden die in de buurt ervan staan, door ze schuin, vet of onderstreept weer te geven.
 5. Gebruik de handelsmerken van Debian in hun exacte vorm, niet afgekort of gesplitst en niet in combinatie met een ander woord / andere woorden.
 6. Maak geen acroniemen met de handelsmerken van Debian.

Toestemming voor gebruik

Wanneer u onzeker bent over het gebruik van de handelsmerken van Debian, of om toestemming te vragen voor een gebruik dat door deze richtlijnen niet toegestaan is, moet u een e-mail sturen (in het Engels) naar trademark@debian.org met als onderwerp Trademark Use Request; zorg ervoor dat u in de tekst van uw bericht de volgende informatie verstrekt:

Recentere versies van deze beleidsrichtlijnen

Deze beleidsrichtlijnen kunnen van tijd tot tijd herzien worden en bijgewerkte versies zullen beschikbaar zijn op https://www.debian.org/trademark.

Richtlijnen voor het gebruik van logo's

Voor alle vragen in verband met deze beleidsrichtlijnen kunt u een e-mail sturen naar trademark@debian.org.

Organisaties die een licentie hebben om de handelsmerken van Debian te gebruiken

De volgende organisaties hebben via een licentieovereenkomst een licentie verkregen voor het gebruik van het handelsmerk Debian: