99ideas, Gliwice, Polen

Vi är en Digital marknadföring och SEO-agentur och använder Debian på alla våra 64-bitarsservrar.

Vi kör applikationer skrivna i PHP (WP) och Ruby, och använder mysql för våra databasmjukvarubehov och SMTP-server för e-post.

Vi valde Debian på grund av dess stabilitet och hastighet.