AlterWeb

AlterWeb tillhandahåller webshops baserade på och hosting för Magento. Vi utmärker oss genom att fokusera på säkerhet, hastighet, pålitlighet och bra service. Debian används för alla våra servrar, skrivbordsmaskiner och laptops.

Vi kompilerar Debian från källkodspaket för en optimal konfiguration på våra servrar. De hanteras med Ansible och vi använder NGINX, PHP, MySQL, Redis, Varnishe och New Relic-paket.

På våra arbetsstationer kör vi många olika program så som Sublime, GIMP, Inkscape, FileZilla, Libre Office, Team Viewer, Opera, Chrome och Firefox.

Vi har valt Debian på grund av dess pålitlighet, att den har minimal konsumption av resurser och dess fantastiska pakethanterare (APT).