Altiria, Spanien

Vi använder Debian på våra produktionsservrar, som kör PostgreSQL-databasservern, Tomcat och en SMS-platform som vi har utvecklat själva. Vi använder det även för våra företagsservrar (SMTP, fil- och webbservrar).

Vi valde Debian på grund av dess stabilitet, funktionalitet, nivå av utveckling, flexibilitet och anpassningsbarhet. Vi har använt Debian sedan utgåvan av Hamm.