Anykey Solutions, Sverige

Vi är en ISP och använder Debian på nästan alla servrar — ungefär 50 stycken. Vi utvecklar VoIP-tjänster baserade på Asterisk och Debian.

Vi valde Debian eftersom vi litar på Debian och dess paketunderhållare, stable innebär stabil, och inget annat.