Articulate Labs, Inc., Dallas, Texas, USA

Alla arbetsstationer/servrar som används för elektronisk hårdvara, mjukvara, och dataanalys kör Debian, med openVPN-anslutning. Fyra arbetsstationer kör gEDA (schematisk capture / PCB-design), binutils (GNU baremetal toolchains), Inkscape (grafisk generering för författning av patent), USBDM (hårdvaru-/mjukvarugränssnitt i bakgrundsläge), Saleae Logic Analyzer (USB-kretsanalysator), och Bluez (BT-utveckling under bashskript). Tre Raspberry OS-maskiner kör Bluez-stackar under bashskriptning för data BT-datainsamling. En server kör Matlab, Octave och Mokka (human kinematisk visualisering) med ett tightvnc-gränssnitt. En server kör en LAMP-stack. En server kör Subversion, postfix, och courier är på väg att migreras från Ubuntu till Debian. Debian överbryggar klyftan mellan terminal- och GUI-användare mycket bättre och är mycket stabilare än sina konkurrenter.

Senast Uppdaterad: 3 mars 2021