Athena Capital Research, USA

Vi kör en blandning av Debian och Ubuntuservrar för all vår högfrekventa, kvantitativa trading och utveckling. Våran installation innefattar ungefär 100 servrar och tiotals terabyte av lagring på flera geografiskt spridda platser. Athenas IT-infrastruktur växer ständigt.

Vi valde Debian på grund av dess stabilitet, pakethantering, stora användarbas, samt dess hängivenhet till fri mjukvara.