Axigent Technologies Group, Inc., Amarillo, Texas, USA

Vi använder Debian till flera applikationer, både internet och externt hos kunder. Vi använder det för webb- och mailtjänster, Cacti och MRTG-grafer och till att köra Asterisk PBX. Vi använder det också som bas för SNMP-övervakning, nätverksförvaltning och problemrapporteringssystem.

Vi har rullat ut Debian på omkring 50 servrar, både internt och hos kunder, som används för alla dessa ändamål. Vi skall fortsätta använda Debian i miljöer där vi har användning av en pålitlig servermiljö för en specifik uppgift.

Debian har visat sig vara extremt pålitligt och vi kommer att fortsätta använda och stödja Debian.