Charles Retinainstitut, Tennessee, USA

Vi använder Debian/i386 på en server som låter oss ta säkerhetskopior av Windowsarbetsstationer via smbfs, tillhandahålla e-posttjänster med exim, antiviruskontroll med amavis, filtjänster med samba, webbutveckling med Perl och Template Toolkit och ett stort antal administrativa uppgifter.

Vi upptäckte att Debian var enklare att underhålla än alternativen, och stödet på sändlistorna är oslagbart.