Chrysanthou & Chrysanthou LLC, Nicosia, Cypern

Vi är en kommersiell advokatbyrå och har använt Debian sedan 2002. Det började som ett backupsystem, men på grund av dess stabilitet, robustheten, brist på känslighet för virus har det nu blivit vårt primära serversystem och hanterar nu mail, DNS, fungerar som filserver, databasserver och faxserver. Vi använder 4 TB-diskar i dual-RAID 1-konfiguration.

Små krav på underhåll och enkelthe vid byte av hårdvara samt lätthet vid migrering har tillåtit oss att använda Debian exklusivt och det har visat sig vara extremt bra speciellt som mailserver (Postfix, Dovecot, Roundcube). Det erbjuder oöverträffad enkelhet vid uppgraderingar via apt-systemet.

Debian har visat sig vara en ultra-pålitlig partner i en affärsmiljö där dataintegritet och avsaknad av virus-relaterad nedtid är verksamhetskritiskt.