Computación Integral, Chile

Vi har faktiskt två servrar som använder Debian, en för vidareförmedling av e-post som kör exim, och en för apache, bind, qmail. Vi har valt Debian på grund av dess stabilitet, funktionalitet, flexibilitet och underbara anpassningsbarhet.