Computerisms, Yukon, Kanada

Vi använder en kombination av Debianservrar och Ubuntuarbetsstationer för att bygga eller förbättra nätverk för oss själva och flera andra små till mellanstora företag och organisationer, ofta i cross-platformmiljöer. Våra Debianservrar kör mestadels mjukvara som Samba, Request-Tracker, Ledgersmb, och Mediawiki, men vi har även hostingtjänster där vi använder oss av Apache2 och Qmail, tillsammans med olika stödmjukvara. Annan vanlig användning som vi använder Debian för är brandvägg och brandbreddshanteringslösningar, där vi använder mjukvara som iptables/xtables, Openswan och Squid/Dansguardian.

Att vi föredrar Debian kommer från apt, för många år sedan. Fortsatt hängivenhet kommer från utsökt dokumentation och att de följer öppna standarder, som har varit mycket bra för att förebygga behovet att vända sig någon annanstans.