Dubiel Vitrum, Rabka, Polen

Debian används som central server för att hantera e-post (fetchmail, Exim, popa3d), för att intranätsidor (Apache) samt för att ge tillgång till webben (Squid, BIND). Vi använder Perl en hel del för att utveckla AccessControlSystem, vilket beräknar och analyserar telefonsamtal från företaget. Vi använder dessutom program för att beräkna produktionsdispositioner och visa dem på det lokala intranätet.

Vi använder Debian eftersom kvaliteten på dess programvara är den bästa bland alla distributioner. Även om vi måste vänta ett år eller två på uppdateringar är vi säkra på att allt kommer att fungera.