Eactive, Wroclaw, Poland

Vi använder Debian på åtta av våra servrar (64-bitars versioner), och på två av våra arbetsstationer. Våra servrar kör applikationer skrivna i PHP eller Ruby, databasmjukvara (mysql, postgresql), SMTP-server, DNS och ftp.

Vi valde Debian på grund av dess gemenskap, och en enkel, stabil distribution.