Epigenomics, Berlin, Tyskland

Epigenomics är ett transatlantiskt bioteknikföretag med huvudkontor i Berlin, Tyskland och dess helägda dotterföretag i Seattle, Washington, USA, vilka utför pionjärarbete inom morgondagens skräddarsydda mediciner. Vi kör Debian GNU/Linux på omkring 30 servrar och 50 arbetsstationer. Servrarna utför vanliga uppdrag som filsystem och e-post, andra har speciella uppdrag inom våra bioteknikavdelningar. Debian GNU/Linux valdes på grund av dess flexibilitet, stabilitet och överlägsna pakethantering.