Bureau d'études et valorisations archéologiques Éveha, Limoges, Frankrike

Vi använder Debian i ett distributionsnät med flera GNU/Linux-enheter. Vi kör Debian på våra servrar för vår kvalificerings- och testningsprocess, automatiskt utrullning av systemavbildningar och vi våran bibliografiska databashanteringsserver (som använder Koha). Även en av våra arbetsstationer för IT-service kör Debian.

Vi har valt Debian på grund av dess enkelhet och snabbhet under installationsprocessen, dess enkelhet vid underhåll så väl som den övergripande systemstabiliteten över tid.