Fusion Marketing, Krakow, Polen

Alla våra privata webbservrar använder Debiandistributionen i olika versioner och varianter.

Vi använder SMTP, POP, DNS och FTP-tjänster som har fungerat kontinuerligt och stadigt i flera år, även på äldre maskiner.

Vi letade efter ett öppenkällkodssystem med stort gemenskapsstöd och enkelhet vid installation av program från pålitliga förråd. Rekommenderas starkt.