GNUtransfer - GNU Hosting, Mar del Plata, Argentina

Vi tillhandahåller virtuella servrar och webbhostingstjänster sedan 2005 med hjälp av Debian GNU/Linux som huvudoperativsystem.

Vi äger sex kraftfulla servrar som kör Xen hypervisor på den stabila utgåvan av Debian för att stödja vårat VPN-erbjudande. Vår delade hostingplattform baseras även den på Debian som operativsystem och många av de bästa delarna från fri mjukvaruvärlden: Postfix, MySQL, PostgreSQL, Apache, proFTPD, PowerDNS.

Orsaken att använda Debian den fantastiska kvaliteten i dess prestanda, stabilitet, packagehanteringssystem och tjänstadministration. Vi älskar projektet och dess filosofi.