Goodwin Technology, Springvale, Maine, USA

Vi har en liten cirkel av arbetsstationer (5) som vi använder med Debian för att testa märkt fjärrsupport, och backupverktyg för användning i en produktionsmiljö.

Debian är vår valda distribution på grund av dess kompatibilitet och procentuell användning av våra kunder.