Hostsharing eG, Tyskland

Hostsharing är en snabbt växande Internetleverantör som baserar sig på programvara med öppen källkod och applicerar principerna för öppen källkod på Internetservertjänster. Eftersom vi är organiserade som ett kooperativ av webbplatsägare och intresserade specialister tillhandahåller vi inte bara alla Internetservertjänster, utan även maximalt deltagande för våra medlemmar.

Debian GNU/Linux är den plattform vi väljer för de flesta av vårt ökande antal Internetservrar som tillhandahåller webb-, e-post- och andra Internettjänster till våra medlemmar. Debians paketsystem är perfekt för fjärradministrerade system: skalbaserat, robust, transparent, smärt och vältestat. Dessutom är Debians säkerhetsstöd snabbt och pålitligt. Och sist men inte minst stöder vi till fullo Debians sociala kontrakt.

Efter att ha övertygats av Debian på jobbet har flera av våra medlemmar börjat använda Debian GNU/Linux även på sina arbetsstationer och bärbara. Några av våra medlemmar är även involverade i utvecklingen av projekt inom öppen källkod, inklusive själva Debian.