Madkom Ltd. (Madkom Sp. z o.o.), Polen

Vi använder Debianoperativsystemet på grund av att det är enkelt att implementera.

Våra applikationer, tillgängliga genom SaaS, utöver den traditionella disitrbutionsmodellen, kör på Debianservrar.

Valet att använda Debian baseras på valet av ytterligare expanderbara komponenter, tillgängligheten i distributionen, en regelbunden cykel av uppdateringar, stabilitet och supportlösningar för en bredd av utrustning för deidikerade serverlösngar.