Mendix Technology, Rotterdam, Holland

Mendix är en plattform för snabb applikationsutveckling. Den fullständiga Mendix-värdplattformen kör på Debian, både virtuella maskiner och hypervisors, för närvarande (April 2015) runt 3600 installationer. Majoriteten av dessa noder kör Mendix Apps (java) och PostgreSQL-databaser. Men även följande tjänster kör på Debian: backupservrar (rsync, btrfs ögonblicksavbildningar), routrar (bird), webbservrar (nginx), lastbalanserare (keepalived), vpn (openvpn, ipsec-tools/racoon), namnservrar (bind), mailservrar (postfix), vcs-servrar (git/svn), övervakningsservrar (nagios/munin), Och självklart kör personerna som hanterar dessa noder även Debian på sina skrivbord.

Vi är en fantastiskt nöjd Debiananvändare (och bidragslämnare) efter som det är bergfast och vi älskar programvara med öppen källkod.