System rezerwacji online Nakiedy, Gdansk, Polen

Nakiedy.com är ett besöksreservationssystem som har skapats enligt SaaS-modellen. Vi använder en webbserver, php, nginx, mysql, git.

Vi använder huvudsakligen Debian på grund av fantastiskt användarstöd och otroliga mängder paket, tack vare att det kör på en stor bredd av hårdvara, osv.