New England Ski Areas Council, USA

New England Ski Areas Council (NESAC) är en handelsorganisation vars medlemmar består av skidsportsområdena i New England, USA.

Vi använder Debian på webb-, e-post-, samba- och andra servrar, och använder även några få Debiananvändarmaskiner. Vi valde Debian på grund av dess stabilitet och pakethanteringsverktyg. Vi uppskattar också Debians användarinriktade och icke-kommersiella natur.