One-Eighty Out, Incorporated, Colorado Springs, Colorado, USA

Vi använder Debian i utförandet av våra dagliga affärer, för bokföring med GnuCash, presentationer med OpenOffice, och utförande av onlineefterforskning med hjälp av Iceweasel. Vi använder många Debianapplikationer som används för visandet och modifierandet av PDF-dokument så som Evince, PDF Shuffler, PDFSam, pdftk, tesseract och hocr2pdf.

För bildmanipulering använder vi GThumb, GIMP, och Open Office Draw. För videobearbetning använder vi mencoder, Parole och VLC bland andra verktyg.

Vi har för närvarande en skrivbordsdator och två laptops som är laddade med Debian Squeeze/Wheezy. Vi valde Debian eftersom vi finner det mer flexibelt än Windows när det gäller att möta våra behov. Vi värderar även Debians stabilitet.