The Register, Situation Publishing, Storbritannien

The Registers webbplats och infrastruktur använder en bredd av öppenkällkodsprodukter, bland annat Apache, MySQL, PostgreSQL och Perl, samtliga under Debian GNU/Linux. Vid denna tidpunkt (November 2011), så använder alla våra publika tjänster samt många av våra interna och utvecklingsmaskiner Debian (eller Debianbaserade distributioner som Ubuntu) och vi kan inte se något annat som kommer i närheten av kvaliteten och användningsområdet av operativsystemet Debian.

Debian ger en solid platform för våran DNS, epost (bland annat en sändlista för The Registers läsare), de dynamiska samt statiska delarna av våran webbplats och produktionskedja, och stöder miljoner läsare varje månad.

Det var speciellt Debians pålitlighet, stabilitet och flexibilitet vi lockades av, men framförallt dess oöverträffade stöd för fjärradministration: eftersom systemadministratörerna och själva systemen är skilda av flera hundra kilometer är det mycket viktigt att så många uppgifter som möjligt kan hanteras via fjärråtkomst. Apt gör det trivialt att underhålla och uppgradera paket och Debians organisation upplysta och snabba reaktionstid i samband med säkerhetssårbarheter gör att vi kan sova lugnt på nätterna.