Industrial Router Group, RuggedCom, Kanada

Förutom att vi använder ett antal Debianservrar för att hantera våra utvecklingsbyggen, testningsplattformar och utvecklarmaskiner, skapar vi industriella routrar som är Debianbaserade. Vi tar härdad högkvalitativ hårdvara och laddar denna med Debian.

Vi valde Debian på grund av dess konsistens, från dess rigida hållning till filsystemshierarkin och dess vanliga sätt att rapportera förändringar till dess strategi att hantera förändring.