SCA Packaging Deutschland Stiftung & Co. KG, IS Department (HO-IS), Tyskland

Vi använder Debian för att övervaka infrastrukturen i åtta länder. Vi använder Nagios, Cacti och Ntop för att få detta att fungera.

Vi valde Debian på grund av dess stabilitet, säkerhet, pålitlighet och filosofin bakom - Håll igång ert fantastiska arbete!