Siemens

Siemens använder Debian i flera områden inklusive forskning och utveckling, infrastruktur, produkter och lösningar.

Debian används som basen i många av våra produkter och tjänster inom automatisering och digitalisering av process- och tillverkningsindustrier, smarta mobila lösningar för väg och räls, digitala sjukvårdstjänster och medicinsk teknologi så väl som distribuerade energisystem och intelligent infrastruktur för byggnader.

Debian är exempelvis inbäddat och en del av Siemens MRI-skannrar, ombord på moderna Siemens-tåg och tunnelbanesystem, runt spår och tågstationer, och många flera av våra enheter. Dessutom är Siemens en av grundarna av Civil Infrastructure Platform, som använder Debian LTS som sitt baslager.

Det säger sig självt att Debian också är en del av vår serverinfrastruktur. Våra arbetsstationer och stationära datorer kör ofta Debian när Linux krävs, t.ex. är de flesta Linuxbaserade produkterna i byggnadens teknologidomän utvecklade på Debian. Siemens erbjuder också Debianbaserade inbäddade distributioner, så som Sokol™ Omni OS.

Varför vi håller oss till Debian: Den höga kvalitet och stabilitet som vi når genom att använda Debian är fantastisk! och tillgängligheten för mjukvaruuppdateringar och säkerhetsrättningar är enastående och mängden tillgängliga mjukvarupaket är fantastisk.