SMS Masivos, Mexico

Vi använder Debian på våra fyra produktionsservrar, körande databasservern, och en SMS-plattform som har utvecklats av oss själva. SMTP-servern och webbservern kör även den på Debian.

Debian är en väldigt mogen produkt; stabilitet, flexibilitet och dokuementation är den bästa som går att hitta.