Departamento de administración y servicios, SW Computacion, Argentina

Vi använder två Debianservrar för att lagra våra applikationer och alla sorters arbetsfiler. På servrarna har vi installerat Apache, MySQL, Samba Gallery för foton, och en FTP-server. Utöver detta har vi tre terminaler med Debian, kontorsprogram, och med åtkomst till ledningssystemet på servrarna.

Vi valde att använda Debian på grund av dess stabilitet, robusthet, och även på grund av rekommendationer från folk som vi litar på. Det verkade inte vara svårt för oss att använda denna distribution. Tidigare hade vi använt operativsystem och program från MS, men den höga licenskostnaden, förutom instabilitet och osäkerhet, gjorde det enkelt för att att besluta att använda Linux.