The Story, Polen

Vårt företag använder Debian på två av våra servrar, och på tre av våra arbetsstationer. Våra servrar kör applikationer skrivna i PHP. Vi valde att använda Debian eftersom det är väldigt användbart i vårat arbete.