United Drug plc, Irland

United Drug är en ledande tjänsteleverantör mot farmaceutiska återförsäljare och tillverkare. Det är den största farmaceutiska grossisten på Irland och dessutom marknadsledande inom kontraktdistributionsentrepenad (för-grossism) på Irland och har nått förstaplatsen i Storbritannien genom sitt samarbetsföretag med Alliance UniChem – UDG.

Vi använder för närvarande Debian på två servrar vilka tillhandahåller webb-epost, DNS, nätverksövervakning, faxtjänster, flertalet interna webbtillämpningar (CRM, internsupport, osv.) och andra grundläggande nätverkstjänster. Vi planerar ytterligare Debianinstallationer i framtiden när vi migrerar tjänster från WinNT till GNU/Linux. Vi valde Debian på grund av dess enkla underhåll (inget slår apt-get!), och det viktigaste skälet av alla, stabilitet.