Wyniki Lotto Web Page, Poznan, Polen

Vi använder Debian för webbservern Apache, mysql databas, ftp, och avancerad behandling av bildigenkänning för lottokuponger där vi använder oss av Imagemagick och egna lösningar. Det kör på en 64-bitars Xeon(R) CPU E5-2620 station. Debian valdes på grund av dess stabilitet och fantastiska support.