Zomerlust Systems Design (ZSD), Kapstaden, Sydafrika

ZSD har använt Debian sedan 1997. Vi är en tillhandahållare av Internettjänster och vi specialiserar oss på att sätta upp och ge support till on-siteservrar för små till mellanstora kunder. Vi tillhandahåller fjärrsupport och telefonsupport för dessa servrar, våra kunder har ofta ingen Linuxspecifik kunskap. Dessa servrar tillhandahåller brandvägg (shorewall), dns (bind, power-dns), dhcp (isc-dhcp), e-post (exim, dovecot, roundcube), anti-virus/anti-spam (clamav, spamassassin), vpn's (openvpn, racoon), proxies (squid, dansgaurdian, sarg), webtjänster (apache, php, mysql), backup (rdiff-backup), raidlagring (Linux RAID1-mjukvara) och filtjänster (samba). Vi använder Debian på våra 14 servrar inhouse och vi har nästan 200 Debianservrar som vi underhåller på plats hos kund.

Debianservrar är väldigt stabila och de möjliggör enkla mjukvaruuppgraderingar, inklusive stora uppgraderingar, över fjärrlänkar. Linux RAID-mjukvara tillåter flexibla hårdvaruuppgraderingar och enkel återhämtning från hårdvarufel utan överdriven nertid och inga Linuxspecifika kunskaper krävs på plats.