Institutionen för Informatik, Universitetet i Zurich, Zurich, Schweiz

Institutionen för Informatik använder nästan uteslutande Debian GNU/Linux på deras serverinfrastruktur. För närvarande kör vi Debian på runt 75 fysiska och 70 virtuella maskiner (KVM). Dessa siffror ökar stadigt.

Tjänster som tillhandahålls av dessa maskiner inkluderar DNS, DHCP, LDAP, SMTP, IMAP, webmail, sändlistor, CalDAV, Samba, NFS, backup, Subversion- och Git-förråd, webproxy, Drupal och Joomla webbplatser, MediaWiki, Tomcat, PostgreSQL och MySQL, konfigurationshantering och inventering.

Största anledningen att välja Debian är stabilitet, säkerhet och uppgraderingsmöjligheterna. Utöver detta så gillar vi också flexibiliteten när det kommer till att mixa paket från testing och unstable på system som kör Debian stable. Detta tillåter oss att både tjäna på stabiliteten som Debian ger (baserat på konservativiteten i Debian stable) och ger oss möjligheten att ha den senaste tekniken för exakt de paketen där detta behövs. Utöver detta så är Debian bland de mest kompletta distributionerna, dvs de flesta paketen vi behöver finns redan paketerade för Debian.