General Students' Committee (AStA), Saarland University, Saarbrücken, Tyskland

Alla våra servrar drivs av Debian, inklusive webbservrar, filservrar, autentiseringsservrar, mailservrar, backupservrar, osv.

Vi valde Debian över andra distributioner på grund av dess stabilitet, säkerhetsstöd, pakethanteringssystem, och självklart på grund av dess enorma förråd.