Institutionen för datorvetenskap, Brown University, Providence, RI, USA

Debian är vår primära *nix-plattform, med över 460 skrivbords- och servermaskiner i vårt utvecklingsnätverk. Vi har också ett litet antal CentOS-servrar samt ungefär 140 skrivbordsmaskiner som kör Windows.

Vi valde Debian av flera orsaker, bland annat: enkla uppgraderingar, det stora antalet paket, välgenomtänkta förval i paket och stabiliteten. Med lite folk i personalen och en krävande gemenskap, hjälper Debian oss att strömlinjeforma våra supportåtaganden.