Mexican Space Weather Service (SCiESMEX), Geophysics Institute campus Morelia (IGUM), National University of Mexico (UNAM), Mexico

Vi använder Debian i alla servrar och persondatorer i laboratoriet. Vi har ett radiointerferometerteleskop och detta kontrollerar med hjälp av realtidsalgoritmer som har utvecklats i Debian.